Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Projekt z funduszy EOG

Connected Learning- popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku

DANE O PROJEKCIE

Tytuł projektu:
Connected Learning - popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku

Angielska wersja:
Connected Learning - implementing international and intercultural online student collaboration, focused on 21st century skills

Czas trwania: 21.04.2022 do 20.04.2024

Projekt łączy doświadczoną kadrę edukacji średniego szczebla z Polski i Islandii zainteresowaną rozbudową oferty dydaktycznej szkół średnich o oryginalne narzędzia kształcenia na odległość oparte na skutecznych metodach pracy projektowej.

Celem projektu jest wdrożenie innowacji edukacyjnych prowadzących do lepszego dopasowania procesu kształcenia do bieżących potrzeb społeczno-ekonomicznych. Zwiększenie kompetencji nauczycieli w zakresie narzędzi ICT oraz e-learningu nakierowane jest na unowocześnienie pedagogiki i szersze wykorzystanie koncepcji uczenia się poprzez współpracę międzynarodową uczniów.
    
Uzyskane dofinansowanie: 185.968 Euro z Funduszy EOG 2014-21 (eeagrants.org) w ramach Programu Edukacja (education.org.pl). Projekt uzyskał także dofinansowanie ze środków budżetu państwa.

Projekt: „Connected Learning - popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku” korzysta z dofinansowania o wartości 186 tysięcy Euro otrzymanego od Islandii, Liechtensteinu i Norwegii w ramach funduszy EOG. Celem projektu jest zwiększenie kompetencji nauczycieli, unowocześnienie pedagogiki dzięki wdrożonym innowacjom i szersze wykorzystanie koncepcji uczenia się poprzez współpracę międzynarodową uczniów.

 EEA grants4x1

 

PIERSZE SPOTKANIE Z PARTNERAMI PROJEKTU „Connected Learning - popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku”

W dniu 12 stycznia br. odbyło się pierwsze zapoznawcze spotkanie kadry nauczycielskiej w ramach naszego projektu. Naszymi partnerami są:
1)Instytucja edukacyjna  up!homo sp. z o.o-
2) Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Melchiora Wankowicza w Katowicach
3)szkoła średnia z Islandii Ólafsfjórdur Menntaskólinn á Tröllaskaga
4) Grupa edukacyjna IEC Group Beata Mirecka-Jakubowska

Było nam bardzo miło poznać wszystkich naszych partnerów, wymienić się pierwszymi informacjami i zaplanować pracę na najbliższe miesiące. Bardzo cieszymy się na to doświadczenie i mamy nadzieję, że wzbogaci ono ofertę naszej szkoły i jednocześnie pomoże nam jako szkole wesprzeć naszych uczniów w nabywaniu kompetencji niezbędnych do funkcjonowania we współczesnym świecie.

 

27 kwietnia 2022 Pierwsze oficjalne spotkanie partnerów projektu Connected Learning- popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku, który od kwietnia br będzie trwał dwa lata. W czasie naszego spotkania rozpoczęliśmy pracę nad pierwszym Produktem Intelektualnym czyli specjalnym cyfrowym analizatorem, który będzie w przyszłości wykorzystywany przez szkoły i instytucje do przeprowadzenia analizy swojej gotowości do uczenia online oraz uczenia hybrydowego. Uzyskany wynik będzie wyznaczał kierunek zmian. Analizator obejmuje następujące obszary: gotowość techniczna, zarządzanie zespołem uczniowskim, umiejętności nauczycieli oraz odpowiedzialność uczniów za własny proces uczenia się. Panie: Marzena Kmita, Anna Rzepa, Anna Urbanek i Katarzyna Pelc brały udział w pracy podgrup projektowych z dużym zaangażowaniem i wniosły wiele ciekawych spostrzeżeń w trakcie pracy nad analizatorem. Kolejne spotkanie już 5 maja . Zapraszamy do zapoznania się ze stroną naszego projektu: Odwiedź stronę

Więcej informacji na stronie naszej szkoły w zakładce-projekt EOG.

 

278971173 700954381231343 7664501575290170012 n

 

W czerwcu poprzedniego roku szkolnego 2021/2022 grupa nauczycieli zaangażowanych w projekt ukończyła pracę na pierwszym produktem intelektualnym tj. analizatorem gotowości do pracy online i hybrydowej. Pragniemy podkreślić fakt, że nie chodzi tu o hybrydowe prowadzenie zajęć, w czasie których nauczyciel uczy grupę uczniów stacjonarnie, mając ich w sali lekcyjnej a resztę uczniów online. W naszym projekcie "hybryda" to synchoniczne i asynchoniczne wykonywanie wspólnych modułów tematycznych w ramach grupowej pracy młodzieży szkół średnich z całego świata. Nasze narządzie to ankieta online, gdzie dany nauczyciel lub instytucja może zbadać swoją gotowość do takiej pracy w kilku ważnych obszarach: podejście nauczyciela, szkolne zasady używania urządzeń, aplikacji i programów, szkolne zasady dotyczące przetwarzania i udostępniania danych, zarządzanie klasą i netykieta oraz dostępność urządzeń i programów. Link do naszego narzędzia znajdziecie tu: www
W dniach 13-18 września odbyła się wizyta wszystkich partnerów projektu w szkole w Islandii. Uczestnicy wzięli udział w warsztatach na temat zastosowania najnowszych narzędzi ICT jakie stosuje ta szkoła w swojej praktyce szkolnej. Nauczycielki z Polski( ze szkoły naszej oraz ze szkoły w Katowicach) miały również okazję poznać realia funkcjonowania islandzkiej szkoły średniej. W czasie ostatnich dni wspólnego pobytu nauczyciele rozpoczęli pracę nad kolejnym produktem intelektualnym projektu tj. dwoma modułami tematycznymi skolerowanymi z polską podstawą programową dla języka angielskiego. Moduły będą dotyczyły tematu "Kultura" oraz "Żywienie".
 
 

W dniach 13-17 września na Islandii odbyło się pierwsze spotkanie na żywo wszystkich partnerów projektu „Connected Learning - popularyzacja międzynarodowej i międzykulturowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności XXI wieku” W tym projekcie naszą szkołę reprezentują Panie Marzena Kmita, Anna Rzepa oraz Katarzyna Pelc. W czasie spotkania nasze nauczycielki poznały realia szkoły średniej w Islandii, uczestniczyły w szkoleniach na temat wykorzystania narzędzi ICT w uczeniu online i hybrydowym. Partnerzy rozpoczęli również pracę nad pierwszymi modułami do grupowej nauki online skierowanych do uczniów szkół średnich z całego świata.

Obejrzyj relację z projektu.

 
 
W dniach 11-13 października 2022r. w Krakowie odbyło się seminarium bilateralne "Challenges of edudation:for the benefit of younger gemeration" beneficjentów międzynarodowych projektów edukacyjnych funduszy EOG Norway, Island ,Liechtenstein. Nasz projekt "Connected Learning współpraca międzynarodowa uczniów online rozwijająca umiejętności 21 wieku" ze strony Polski reprezentowała Pani Katarzyna Pelc a ze strony Islandii Inga Eriksdottir. W czasie spotkania uczestnicy wzięli udział w warsztatach dotyczących dobrostanu młodego pokolenia, partnerstwa międzynarodowego oraz innowacji pedagogicznych. Niezwykle inspirująca częścią wymiany wspólnych doświadczeń była prezentacja nagrodzonych projektów. Uczestnicy wrócili do domów.pelni nowych pomysłów ,energii oraz kontaktów.
 
 
 

Projekt EOG"Międzynarodowa i miedzykulturowa współpraca uczniów szkół średnich online rozwijająca umiejętności 21 wieku "-testowanie dwóch pierwszych modułów do uczenia w formie hybrydowej i blended learning.

Przez dwa kolejne tygodnie po feriach niektóre klasy Pań Marzeny Kmity, Anny Rzepy i Katarzyny Pelc testują dwa pierwsze moduły pt “Jedzenie”| i “Kultura”. Moduły te są skorelowane z polską podstawą kształcenia dla języka angielskiego a jednocześnie stwarzają możliwości rozwoju licznych kompetencji(zarówno podstawowych jak i przekrojowych)-językowej,cyfrowej, 4K(kreatywności, kooperacji komunikacji,krytycznego myślenia). Praca jest wykonywana w grupach międzynarodowych i jest oparta na różnych metodach projektowych i inquiry-based learning.Uczniowie wykorzystują liczne narzędzia cyfrowe np nagrywając podcasty na temat obejrzanego filmu, udzielają sobie informacji zwrotnej czy tworzą książki cyfrowe. Moduły stworzyli nauczyciele z Polski (w tym z naszej szkoły) oraz Islandii. Po zakończeniu fazy testowania będą one dostępne dla uczniów z całego świata.

 
W dniach 20-22 marca 2023 odbyło się kolejne spotkanie projektowe wszystkich partnerów naszego projektu. Tym razem gościliśmy w Zepole Szkół Prywatnych w Katowicach, gdzie mieści się między innymi szkoła z Międzynarodowym Programem Cambridge i druga z międzynarodową maturą czyli IB.
W czasie spotkania dokonaliśmy ewaluacji dwóch pierwszych modułów, które testowaliśmy w lutym oraz przygotowaliśmy kolejne cztery! Co za owocna współpraca! Znamy się coraz lepiej i te dobre relacje przekładają się na efektywność naszej pracy projektowej. W ramach upowszechniania rezultatów naszego projektu już 30 marca pomysłodawczyni projektu Beata Mirecka-Jakubowska oraz Katarzyna Pelc z naszej szkoły wystąpią na Pan-European Conference on Digital Education!
 
 
 
Europejska premiera projektu" Connected Learning-popularyzacja międzynarodowej i międzynarodowej współpracy uczniów online, rozwijającej umiejętności 21 wieku" odbyla sie 30 marca na "36 th Pan-EU Conference on Digital Education". Katarzyna Pelc wraz z pomysłodawczynią tego Beatą Jakubowską-Mirecką zaprezentowały do Europejskiej społeczności nauczycieli zainteresowanej praktycznymi rozwiązaniami w zakresie rozwijania wszelakich kompetencji. Ten projekt ma niezwykły potencjał uczenia nie tylko kompetencji kluczowych jak jezykowej czy cyfrowej ale także licznych kompetencji przekrojowych(ramy kompetencji UE). Zawiera konkretne rozwiązania metodyczne ,a jednocześnie jest elastyczny i adaptowalny do potrzeb uczniów.Skierowany do uczniów od poziomów A2 do C1, obejmujący polską podstawę programową, ale również specjalną część do matury międzynarodowej. Zawiera opis i tutoriale użytych narzędzi cyfrowych, wskazówki dla uczniów i nauczycieli oraz cześć pozwalającą kształtować uczniowskie metapoznanie. Całkowicie darmowy. Oprócz samej platformy z dolecowo 8 (8 lekcyjnymi)modułami zawiera narzędzie samooceny w zakresie gotowości do pracy w trybie blended learning I hybrydowym (według niestandarowej definicji, prosimy nienkojarzyć z pandemią) oraz webinar dla nauczycieli wprowadzający w tematykę projektu. To kwintesencja autentycznej innowacji pedagogicznej, na.miarę światową stworzona przez polskich nauczycieli, edukatorow wraz z islandzkimi partnerami.
 
 

 

 

25 maja pomysłodawczymi projektu " Connected Learning " Pani Beata Mirecka-Jakubowska i Pani Katarzyna Pelc po raz kolejny przedstawiły nasz projekt na 38th EU Pan Conference on Digital Education.Nasz projekt to:
👉możliwość realizacji podstawy programowej w oparciu innowacyjną metodę wspierającą autentyczne zaangażowanie uczniów
👉tematyczne moduły umożliwiające międzynarodową i międzynarodową współpracę uczniów i nauczycieli, dzięki narzędziom ICT
👉rozwój kompetencji językowych. międzykulturowych oraz przekrojowych
👉sieciowanie oraz budowanie wspólnoty
Udało się nam zainteresować i zaprosić do współpracy wielu nauczycieli z Europy
Jesteśmy dumni, że również młodzież z naszej szkoły może w nim uczestniczyć i rozwijac swoje kompetencje.
 
 
 
Wizyta projektowa na Islandii w dniach 10-15 września 2023. W ramach projektu "Connected Learning " dniach 10-15 wrzesnia odbyło się kolejne spotkanie nauczycielek i edukatorek że szkół oraz organizacji partnerskich ,w tym nauczycielek z naszej szkoły. W czasie wizyty w szkole na Islandii uczestniczki dopracowywaly istniejące moduły tematyczne, planowały nowe oraz uczyły się obslugi nowych narzędzi cyfrowych, w tym Metaverse. Zaplanowana również pierwsze prace dotyczące osteczniego produktu naszego projektu czyli specjalnego kursu dla nauczycieli wyjaśniającego podstawy metodologii Connected Learning.
 
 
Wystąpienie promujące projekt "Connected Learning " w czasie Międzynarodowej Konferencji "TSTT2023 Rethinking How We Train" zorganizwanej przez Uniwersytet Karola w Pradze w dniach 15-17 września
 
17go września pomysłodawczyni naszego projektu Pani Beata Mirecka-Jakubowska wraz z Katarzyną Pelc przedstawiły jego podstawy naukowe oraz metodologię Nasz projekt spotkał się z uznaniem za PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE : 👉 metodologii skupionej na uczniu zarówno na poziomie rodzajów zadań (project-based and experiential learning),dawaniu uczniom I uczennicom wyboru oraz wynikającym z powyższego rozwoju metapoznania i przejmowaniu odpowiedzialności za własny proces uczenia się 👉rozwoju kompetencji: jezykowej, cyfrowej oraz licznych kompetencji przekrojowych, w tym jakże istotnej kompetencji międzykulturowej 👉stworzeniu platformy z modułami opartymi na programach nauczania języka angielskiego zarówno w Polsce jak i ma świecie do współracy zarowno w trybie synchonicznym ale i asynchronicznym (mamy w każdym module również specjalną część programu IB)oraz z częścią wspierającą zarówno uczniów jak i nauczycieli w zakresie narzędzi IT, netykiety czy zarządzania klasą 👉wykonania ogromu pracy i spięcia tak złożonego międzykulturowego systemu (niektórzy nie mogli uwierzyć,że zrobiliśmy to sami-szeregowe nauczycielki i edukatorki z Polski i Islandii)
 
Wizyta projektowa w naszej szkole.
 
W dniach 2 i 3 października odbyło się kolejne spotkanie projektowe na żywo wszystkich szkół oraz partnerów "Connected Learning ". W czasie dwóch dni dokończona pracę na 4 kolejnymi modułami oraz zaplanowano pracę nad ostatnim produktem intelektualnym projektu tj. specjalnego wideo skierowanego do nauczycieli wyjaśniającego metodologię pracy stawiającego ucznia w centrum procesu edukacyjnego, z wykorzystaniem nowoczesnych technologii Nasi goście mięli również możliwość poznać naszą szkołę oraz specyfikę pracy w państwowej, integracyjnej szkołę średniej.
 
 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image