Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Innowacje pedagogiczne

 

Innowacje pedagogiczne III LO im. C.K. Norwida w Kielcach

 

 

Temat

Rodzaj

Autor/ autorzy

Ilość osób realizujących

Data zatwierdzenia przez Radę Pedagogiczną; okres realizacji

1

"Zastosowanie metod klasy odwróconej oraz stacji uczenia w celu powtórzenia i utrwalenia najważniejszych zagadnień gramatycznych w klasach maturalnych"

metodyczna

Marzena Kmita

Katarzyna Pelc

2
(autorki)

24.08.2020
2020/2021

2

„Wdrożenie narzędzi zdalnych do pracy opiekuna Samorządu Uczniowskiego jako realizacja procedur bezpieczeństwa w dobie zagrożenia epidemicznego – wybory SU”

organizacyjna

Justyna Kopycińska

1

31.08.2020

2020/2021

3

„Ścieżka międzyprzedmiotowa drogą do przyszłości absolwenta III LO im. C.K. Norwida w Kielcach”

programowa

Justyna Kopycińska

2
J. Kopycińska
A. Gołębska

31.08.2020

2020/2023

4

„Mieszane formy weryfikacji wiedzy uczniów w nauczaniu stacjonarnym – wdrożenie testowania online jako uzupełnienia form tradycyjnych”

metodyczna

Justyna Kopycińska

20 nauczycieli

(lista w dokumentacji szkoły)

31.08.2020

2020/2021

5

„Poznaję słówka bez wysiłku – aplikacja edukacyjna jako stały, bazowy element procesu dydaktycznego”

metodyczna

Justyna Kopycińska

2
J. Kopycińska
A. Bąblewska

31.08.2020

2020/2022

6

„Peer to peer learning – elementy kultury krajów anglosaskich”

metodyczna

Justyna Kopycińska

2
J. Kopycińska
A. Bąblewska

31.08.2020

2020/2023

7

Matematyka dla nie matematyków- wykorzystanie narzędzi IT ze szczególnym uwzględnieniem programu GeoGebra oraz praca metoda meczu matematycznego”

metodyczna

Małgorzata Pastuszko
Ewa Pastuch
Anna Kurp

3

31.08.2020

2020/2021

8

„Wykorzystanie narzędzi IT, stosowanych w nauczaniu zdalnym, do przygotowania atrakcyjnych narzędzi i materiałów edukacyjnych w warunkach nauczania stacjonarnego”

metodyczna

Małgorzata Pastuszko
Ewa Pastuch
Anna Kurp

4
autorki i Magdalena Palacz

31.08.2020

2020/2021

9

„Jak przełamać barierę językową i zacząć mówić po angielsku”

metodyczna

Katarzyna Kobiec

8

(lista w dokumentacji szkoły)

31.08.2020

2020/2024

10

„Zastosowanie metody klasy odwróconej w celu powtórzenia i utrwalenia materiału oraz najważniejszych zagadnień z języka polskiego w klasie maturalnej”

metodyczna

Agnieszka Bagińska-Juszczak

1

31.08.2020

2020/2021

11

„Escape Room w Norwidzie – pokój zagadek w nauczaniu języka angielskiego”

metodyczna

Agnieszka Gołębska

4

(lista w dokumentacji szkoły)

31.08.2020

2020/2023

12

„Wykorzystanie doświadczeń zdalnego nauczania w stacjonarnej pracy bibliotekarza”

organizacyjna

Agata Jedynak

2

31.08.2020

2020/2021

13

„Mieszane formy udzielania wsparcia psychologiczno – pedagogicznego – wdrażanie doświadczeń zdalnego nauczania do pracy psychologa i pedagoga szkolnego w warunkach nauczania stacjonarnego”

metodyczno-organizacyjna

Monika Brąś

2

M. Brąś

K. Kruk

9.09.2020

2020/2021

14

„Prezentacja multimedialna filozofów i etyków na podstawie sentencji”

metodyczna

Zdzisław Śpiechowicz

1

9.09.2020

2020/2023

15

„Video-based learning- nauka języka angielskiego w oparciu o anglojęzyczne materiały video”

metodyczna

Elżbieta Polak-Cieślik

1

9.09.2020

2020/2025

16

„Maturalna wypowiedź pisemna – rozwijanie umiejętności pisania przy zastosowaniu metod optymalizujących efekty nauczania”

metodyczna

Justyna Kopycińska

1

31.08.2021

2021/2022

17

„Połączenie oceny koleżeńskiej i samooceny w podnoszeniu efektywności nauczania – znajomość i zastosowanie strategii egzaminacyjnych oraz testowanie umiejętności leksykalno-gramatycznych”

metodyczna

Justyna Kopycińska

1

31.08.2021

2021/2022

18

„Szachy jako forma terapii – wykorzystanie szachoterapii na zajęciach rewalidacyjnych z uczniem z zespołem Aspergera”

metodyczna

Mariola Kosiór

1

31.08.2021

2021/2022

19

„Rebusy słuchowe jako wybrane ćwiczenia logopedyczne w pracy terapeutycznej z uczniami słabosłyszącymi i z afazją na zajęciach rewalidacyjnych”

metodyczna

Mariola Kosiór

1

31.08.2021

2021/2022

20

„Audioteka dla seniora”

metodyczna

Mariola Kosiór

Agnieszka Gołębska

2

7.09.2021

2021/2022

21

„Schreib mir bald - napisz do mnie wkrótce”

metodyczna

Małgorzata Szlachcińska

2

M. Szlachcińska

E. Solakiewicz

09.02.2022

2022/2023

22

"Docenianie bez oceniania cyfrowego, czyli próba

zwiększenia motywacji wewnętrznej uczniów do nauki

oraz przejęcia odpowiedzialności za własny proces

uczenia się.

 

metodyczna

Katarzyna Pelc

1

09.02. 2022

02. 2022-06.2022

23

„’BENCHMARK’ w doskonaleniu umiejętności kluczowych”

metodyczna

Justyna Kopycińska

1

31.08.2022-23.06.2023

24

„Szkolne Dni Dwujęzyczności”

organizacyjno-programowa

Justyna Kopycińska

1

31.08.2022-23.06.2023

25

„’Pearson & BBC Live Classes’ – international English lessons”

programowa

Justyna Kopycińska

1

31.08.2022-23.06.2023

26

„Przygotowanie uczniów zdolnych z klas ogólnodostępnych
do egzaminu maturalnego na poziomie dwujęzycznym”

programowa

Justyna Kopycińska

1

31.08.2022-23.06.2023

27

 

 „Wirtualna tablica - Padlet dwujęzyczności”

 

organizacyjna

Agnieszka Gołębska

2

31.08.2022-23.06.2023

28

 

„Życie to teatr. Teatr to życie” – innowacja wprowadzana przez pt. Zatwierdzona jednogłośnie (Uchwała 22/2021/2022).

 

 

metodyczno-programowa

Edyta Kolus Małgorzata Życka

2

31.08.2022-23.06.2023

29

 „Badanie predyspozycji zawodowych Obrazkowym Testem Martina Achtnicha”

 

programowa

Laura Cedro

1

31.08.2022-23.06.2023

30

 

„Ekonom TV. Bussines in English”

 

 

programowa

Laura Cedro

1

31.08.2022-23.06.2023

31

„Gramy w Boccie- wykorzystanie gry Boccia na zajęciach rewalidacyjnych z uczniami niepełnosprawnością ruchową”

 

 

metodyczna

Paulina Siedlecka

1

31.08.2022-23.06.2023

32

 

„Program nauczania chemii w zakresie rozszerzonym dla liceum i technikum”

 

programowa

Kamil Czech

1

31.08.2022-23.06.2023

33

„Cudze chwalicie, swego nie znacie”, czyli bogactwo kulturowe Polski w kartkach z kalendarza

programowa

Justyna Kopycińska

1

1.12.2022 – 23.06.2023

34

 „Czytanie performatywne jako metoda kreatywnego interpretowania literatury”

metodyczna

Elżbieta Pruchnicka
Agata Jedynak

2

16.05.2023
05.2022-05.2023

35

„Wzmacnianie kompetencji wychowawczych rodziców oraz ich wpływu na rozwój i funkcjonowanie uczniów w szkole”

metodyczno-organizacyjna

Monika Brąś

1

13.09.2023r.
09.2022-06.2023

36

„Historia nie musi być nudna” – wykorzystanie aplikacji Canva na lekcjach historii

metodyczna

Ewa Kolus

Ewa Kolus

Agnieszka Danielewska

Iwona Kruk, Magda Wilk-Jakubowska

Teresa Jakubowska

Monika Parkita

15.11.2022 r

11.2022- 05.2023

37

„Tak różni, ale zjednoczeni” – poznanie historii i kultury innych krajów

metodyczno-programowa

Agnieszka Danielewska

Agnieszka Danielewska

Artur Bąk

15.11.2022 r

11.2022- 05.2023

38

„Każdy inny, wszyscy tacy sami” – uwrażliwienie młodzieży na potrzeby i specyfikę funkcjonowania uczniów z różnymi dysfunkcjami, upowszechnienie idei tolerancji, otwartości i szacunku wobec każdego człowieka”

programowa

Ewelina Swat-Michalska

1

19.01.2023r

24.01.2023 -24.06.2023

39

„InstaLing jako narzędzie do skutecznej nauki słownictwa”

metodyczna

Małgorzata Szlachcińska
Edyta Solakiewicz

2

25.01.2023r.
25.01,2023-30.05.20 23

40

„Widzieć konstruktywnie”

metodyczna

Anna Hauer

1

24.03.2023r

04.2023-23.06.2023

41

 

„AI-powered tools to create personalised lesson materials – sztuczna inteligencja w służbie nauczyciela języka obcego”

 

metodyczna

Justyna Kopycińska

1

31.08.2023r

2023/2024

42

„Setbooks Box – elementy literatury brytyjskiej i amerykańskiej w klasach z rozszerzoną ilością godzin tego przedmiotu”

metodyczna

Maja Moskwa

1

31.08.2023r

2023/2024

43

„Uważni na siebie i innych”

programowa

Monika Parkita
Teresa Jakubowska

2

14.11.2023

2023/2024

44

„Biblioterapia w pracy wychowawczej z uczniami szkoły ponadpodstawowej”

metodyczna

Ewelina Swat-Michalska

Małgorzata Zaporska-Kowalczyk

2

14.11.2023

do 30.05.2024

 

Innowacje pedagogiczne realizowane w III LO im. C.K. Norwida w Kielcach pobierzesz  tu.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image