Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

Istotą pracy psychologiczno – pedagogicznej w szkole jest realizowanie zadań na rzecz prawidłowego rozwoju psychicznego i osobowości młodzieży.

Głównymi adresatami tych działań są uczniowie naszej szkoły, a udzielana im pomoc polega na rozpoznawaniu oraz zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na ich funkcjonowanie w szkole. Celem niesienia pomocy jest wspierania potencjału rozwojowego uczniów, stwarzania warunków do ich aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym.
Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej, a w szczególności psycholog i pedagog,

Realizowane działania:

• Poradnictwo dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
• Prowadzenie zajęć integracyjno – adaptacyjnych i organizowanie zajęć o charakterze terapeutycznym - wspieranie uczniów klas pierwszych w procesie adaptacji do nowego środowiska oraz zespołów klasowych w procesie integracji.
• Organizacja zajęć psychoedukacyjnych, profilaktycznych i wychowawczych.
• Udzielanie indywidualnej pomocy pedagogicznej i psychologicznej uczniom, rodzicom, nauczycielom.
• Wsparcie uczniów w pokonywaniu przeżywanych trudności oraz w rozwijaniu poczucia własnej wartości.
• Rozwiązywanie trudności powstające na tle konfliktów rodzinnych, rówieśniczych
i środowiskowych.

• Współpraca z rodzicami wszystkich uczniów wymagających szczególnej troski wychowawczej - wsparcie rodziców uczniów w rozwiązywaniu problemów i podnoszeniu efektywności komunikacji z dziećmi.
• Wspomaganie wychowawców klas w działaniach profilaktyczno – wychowawczych
poprzez wspólne analizowanie czynników wpływających na rozwój młodzieży i zachowanie w środowisku klasy, szkoły i rodziny.
• Wspomaganie efektywności uczenia się młodzieży oraz wskazuje im odpowiednie dla nich sposoby nabywania wiedzy.

• Prowadzenie zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, wspierając uczniów w rozpoznawaniu własnych predyspozycji i określaniu drogi dalszej edukacji.

• Współpraca z poradniami pedagogiczno - psychologicznymi oraz instytucjami wspomagającymi wychowanie w zakresie diagnozy oraz metod i form pomocy udzielonej uczniom.

• Współpraca z dyrektorem szkoły, wychowawcami i nauczycielami oraz rodzicami
w tworzeniu programów dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia (IPET) oraz innych istotnych kwestiach danej klasy.

Zapraszamy uczniów potrzebujących pomocy i wsparcia do korzystania z konsultacji w naszej szkole.
Zapraszamy do nas gdy:

• nagle wszystko wydaje Ci się trudne,
• zaczynają przerastać Cię twoje codzienne sprawy,
• potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu konfliktów,
• przestajesz radzić sobie z codziennymi wyzwaniami szkolnymi lub życiowymi,
• potrzebujesz rozmowy, by lepiej zrozumieć to co wydarza się w twoim życiu,
• chcesz zaplanować swoją przyszłość i potrzebujesz, kogoś kto pomoże Ci określić priorytety,
• chcesz przestać być uczestnikiem trudnych sytuacji w swoim życiu,
• nauczyciele zwracają uwagę na twoje zachowanie i podejście do nauki, a ty nie rozumiesz „o co im chodzi”,
• chcesz pomocy w porozumiewaniu się z rówieśnikami, nauczycielami lub rodzicami,
• chcesz pomóc innym, nie wiesz, w jaki sposób,
• gdy Tobie lub komuś w Twoim otoczeniu dzieje się krzywda,
• gdy masz opinię lub orzeczenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej i chcesz, żeby pomóc Ci „ogarnąć” szkołę,
• gdy coś Cię niepokoi,
• gdy masz ochotę się poddać w walce o spełnianie swoich marzeń,
• gdy mierzysz się z obniżonym nastrojem,
• gdy czujesz, że nikt Ciebie nie rozumie, czujesz się samotny,
• masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej,
• chcesz podzielić się swoim sukcesem.

Ale również, gdy:
• chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem,
• masz ciekawe pomysły, o których chcesz komuś powiedzieć,
• chciałbyś po prostu z kimś porozmawiać…

Możesz przyjść do nas z każdą sprawą, z którą sam nie potrafisz sobie poradzić !!!

Twój pedagog - p. Katarzyna Kruk i psycholog szkolny - p. Monikia Brąś.
 

Godziny pracy:

Pedagog:

  • poniedziałek 9.00 - 14.00
  • wtorek 9.00 - 13.00
  • środa 9.00 - 13.00
  • czwartek 9.00 - 14.00
  • piątek 9.00 - 13.00

 Psycholog:

  • poniedziałek 9.00 - 13.00
  • wtorek 9.00 - 14.00
  • środa 9.00 - 14.00
  • czwartek 9.00 - 13.00
  • piątek 9.00 - 13.00 

Gwarantujemy szczerą, życzliwą i dyskretną rozmowę.

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image