Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Biblioteka szkolna

W bibliotece szkolnej pracują: p. Agata Jedynak i p. Zdzisław Śpiechowicz.
Biblioteka istnieje od 1946 roku. Podstawowym jej zadaniem jest wspieranie procesu wychowawczo-edukacyjnego szkoły. Dysponuje ona bogatym księgozbiorem, który liczy 20180 woluminów. Znaczną część księgozbioru stanowią książki z zakresu literatury pięknej (część z nich pochodzi z pierwszych lat istnienia biblioteki). Dostępne są także powieści napisane w języku angielskim, niemieckim i rosyjskim. W bibliotece znajdują się programy nauczania, wydawnictwa popularnonaukowe, encyklopedie, słowniki, leksykony z różnych dziedzin wiedzy.
Na szczególne wyróżnienie zasługuje znajdujący się w bibliotece zbiór książek wydanych przez Bibliotekę Narodową im. Ossolińskich, bogaty w teksty krytyczne. Sukcesywnie gromadzone są książki, za które pisarze otrzymali nagrodę NIKE oraz NOBLA w dziedzinie literatury.
Ze względu na integracyjny charakter szkoły w bibliotece znajdują się również lektury szkolne w postaci „książki mówionej”. Inwentarz biblioteki wzbogacony jest o zbiór kaset , płyt CD i DVD.
W bibliotece uczniowie mogą skorzystać z komputerów z dostępem do Internetu. Wyszukiwać w bazie Mol potrzebnych im publikacji.
Najcięższa książka ze zbiorów biblioteki „Dziesięciolecie Polski Niepodległej” waży 12 kg,
najlżejsza „Pieśni rozweselające serce” – 10 dkg.
Biblioteka jest skomputeryzowana. Od września 2020 roku biblioteka przeszła na system biblioteczny Mol Net +. Wypożyczenia i zwroty realizowane są przez program biblioteczny MOL Net +. Jest dostępny także tradycyjny katalog kartkowy, który został zamknięty w 2005 roku.
Co miesiąc w gablotach przed biblioteką prezentowane są wystawy okolicznościowe, poświęcone nagrodom literackim, nowościom wydawniczym, twórczości pisarzy. W październiku prezentowana jest wystawa poświęcona Miesiącowi Bibliotek Szkolnych. Uczniom naszej biblioteki są proponowane konkursy organizowane przez Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich. Do tej pory nasi uczniowie brali udział w konkursach: „Na fraszkę o bibliotece”, filmowym „Biblioteka szkolna w kadrze” oraz plastycznym na plakat „Zareklamuj swoją szkolną bibliotekę”, „Zareklamuj czytelnię Muzeum Narodowego w Kielcach.”. W większości tych konkursów uczniowie zdobyli czołowe miejsca.
W bibliotece działa wolontariat biblioteczny uczniowie co tydzień pełnią dyżury pomagając przy konserwacji książek, ekspozycji wystaw oraz dekoracji biblioteki.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image