Image
Image
Image
Image
Image

O szkole

Charakterystyka szkoły

 III LO z Oddziałami Integracyjnymi im. C.K. Norwida w Kielcach jest placówką skupiającą dzieci i młodzież z całego miasta i okolic. Chcemy, by nasza szkoła przyciągała młodych ludzi, których interesują przedmioty humanistyczne, którzy chcieliby lepiej poznać współczesną sztukę, pragną rozwijać swoje talenty i zainteresowania.

Staramy się stworzyć w szkole takie możliwości, by każdy uczeń mógł się samorealizować poprzez różnego rodzaju aktywności, zaspokajać swoje potrzeby psychiczne, nabywać umiejętności społeczne i uczyć się pełnienia ról społecznych.

Podstawowym celem tych oddziaływań jest rozwój i aktywizowanie tych wszystkich właściwości intelektualnych i osobowościowych ucznia, które umożliwiają mu pełne uczestnictwo w procesie dydaktyczno-wychowawczym realizowanym w szkole, a w szczególności:

  • pobudzenie i rozwinięcie zainteresowań uczniów;
  • rozwinięcie zdolności organizacyjnych uczniów;
  • łagodzenie problemów i trudności wychowawczych;
  • wzrost zaangażowania do czynnego uczestnictwa w kulturze.

 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image