Image
Image
Image
Image
Image

Kronika

2012-2013

ROK SZKOLNY 2012/2013

25 czerwca 2013 -UROCZYSTE ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2012/2013 odbyło się w piątek, 28 czerwca.

25 czerwca 2013 - WYNIKI SZKOLNEGO KONKURSU JĘZYKA  ANGIELSKIEGO THE BEST OF THE BESTNauczyciele języka angielskiego ogłosili wyniki szkolnego konkursu języka angielskiego THE BEST OF THE BEST.

25 czerwca 2013 - DZIEŃ SPORTU We wtorek, 25 czerwca odbył się Dzień Sportu zorganizowany przez nauczycieli wychowania fizycznego.Uczniowie brali udział w rozgrywkach międzyklasowych oraz Mistrzostwach Szkoły w Wyciskaniu Sztangi.

Harmonogram dnia:

  9.00 - otwarcie, powitanie uczestników, mecz piłki ręcznej chłopców, klasy I na II, boisko szkolne10.00 - mecz piłki koszykowej drużyn mieszanych, klasy I na II, boisko szkolne10.00 - mistrzostwa szkoły w wyciskaniu sztangi, siłownia10.30 - mecz piłki koszykowej: nauczyciele - reprezentacja uczniów, boisko11.00 - turniej piłki nożnej chłopców, boisko11.00 - mecz piłki siatkowej drużyn mieszanych, klasy I na II, sala gimnastyczna12.00 - zakończenie, wręczenie dyplomów, boisko szkolne

Dodatkowo, w tym dniu p. Andrzej Wysocki zorganizował zawody w rzucie mopem, chętnych nie brakowało ...

Wyniki Mistrzostw III LO w Wyciskaniu Sztangi Leżąc:

W mistrzostwach wzięło udział 8 zawodników, w tym dwóch poza konkurencją:p. Rafał Nowak i p. Rafał Sękowski.

Każdy z zawodników miał do dyspozycji 3 próby. Liczył się najlepszy rezultat, który mnożony był przez współczynnik Wilks'a (im mniejsza waga zawodnika tym korzystniejszy współczynnik).

  I miejsce - Maciej Milcarz - wynik 117,5 kg II miejsce - Szczepan Król - wynik 97,5 kg

III miejsce - Szymon Jarząbek - wynik 85 kg

IV miejsce - Karol Snochowski - wynik 85 kg 

V miejsce - Krzysztof Zmarzlik - wynik 82,5 kg 

VI miejsce - Kamil Dętka - wynik 75 kg  

p. Rafał Sękowski - wynik 140kgp. Rafał Nowak - wynik 95kg

 

17 czerwca 2013 - "NORWID" O KRESACH I LWOWIE

Już po raz piąty w naszej szkole odbył się „Konkurs Wiedzy o Kresach”. Jego organizatorem jest niezmiennie pan Krzysztof Tomczyk, nauczyciel języka rosyjskiego i edukacji dla bezpieczeństwa, a także miłośnik wschodnich poloników. 

17 czerwca, zgodnie z tradycją Konkursu, reprezentacje klas pierwszych omówiły przygotowane przez siebie prezentacje multimedialne, obrazujące turystyczne atrakcje Kresów, a także zmierzły się z testem historycznym z zakresu wiedzy o dziejach Lwowa i okolic.

Jurorzy w składzie: dr Piotr Olszewski, mgr Marian Winiarski oraz pan Marian Orliński, ogłosili następujący werdykt:

1.    KATEGORIA: PREZENTACJA MULTIMEDIALNA:I miejsce – klasa I „e”: Karina Strzelczyk, Dawid Dziarmaga,II miejsce – klasa I „c”: Anna Jarząb, Karolina Posłowska,III miejsce – klasa I „f”: Patrycja Pacholec, Paulina Titkin.2.    KATEGORIA: TEST HISTORYCZNY:I miejsce – klasa I „d”: Martyna Biegaj, Wiktor Kruk,II miejsce – klasa I „a”: Aleksander Bajduk, Krzysztof Zmarzlik,III miejsce – klasa I „c”: Anna Jarząb, Karolina Posłowska i klasa I „e”: Karina Strzelczyk, Dawid Dziarmaga.Przed zmaganiami pierwszoklasistów mieliśmy okazję uczestniczyć w wykładzie multimedialnym, prezentującym sylwetki artystów początków XX wieku, związanych z Lwowem i kresami wschodnimi II Rzeczpospolitej. Specjalnie dla nas przygotowała go pani profesor Barbara Gierszewska – pracownik naukowy UJK, ekspert w dziedzinie kulturoznawstwa i multimediów.

Gościem konkursu był ks. Eugeniusz Klimiński z Zarządu Głównego "Wspólnota Polska".

Konkursowe emocje próbowali wyciszyć u swoich kolegów uczniowie z klas pierwszych i drugich, występujący w programie artystycznym „Ni ma jak Lwów”, przygotowanym pod kierunkiem pani Elżbiety Pruchnickiej i pana Krzysztofa Tomczyka.W grupie artystów znaleźli się: Adam Kulik, Bartłomiej Kotarski, Bartłomiej Piróg – klasa I „a”; Daria Kukulska, Patrycja Trzpiot, Mariusz Karyś – klasa I „b”; Patrycja Pacholec, Paulina Titkin – klasa I „f”; Aneta Jasińska, Patrycja Susło, Karolina Tomczyk, Klaudia Pańtak, Natalia Krawczyk, Milena Stępień, Norbert Dwojewski, Monika Krzysztofik, Adrian Farmas i Dominik Żelazny – klasa II „g”. 

14 czerwca 2013 - DZIEŃ KULTURY ROSYJSKIEJ

W dniu 14 czerwca z okazji Święta Narodowego Rosji odbył się w naszej szkole Dzień Kultury Rosyjskiej.

W tym roku miał on charakter zajęć otwartych prowadzonych dla uczniów naszego liceum, ale przede wszystkim dla tych, którzy uczą się języka rosyjskiego. W trakcie zajęć młodzież zapoznała się z rosyjskimi zwyczajami i tradycjami oraz miała możliwość obejrzeć ludowe stroje rosyjskie. Wszyscy uczestnicy mogli skosztować narodowych potraw Rosji takich jak kulebiaki, bliny z kawiorem, pierożki z różnymi nadzieniami oraz napić się kwasu chlebowego lub herbaty z samowaru. Podsumowanie zajęć stanowiło wspólne śpiewanie piosenek w języku rosyjskim.

 

12 czerwca 2013 - OBCHODY ŚWIĘTA 2 PUŁKU ARTYLERII

12 czerwca młodzież naszego liceum wzięła udział w uroczystościach związanych z obchodamiŚwięta 2 Pułku Artylerii Lekkiej Legionów w Kielcach.

W uroczystej mszy świętej w kościele Garnizonowym uczestniczył Poczet Sztandarowy III LO, wraz z opiekunem p. Rafałem Sękowskim, natomiast na terenie dawnych koszar 2 PAL Legionówna Stadionie wystąpiła grupa artystyczna pod kierunkiem p. Andrzeja Wysockiego w składzie:

Bartek Kotarski, Adam Kulik, Bartek Piróg (kl.1a),Daria Kukulska, Patrycja Trzpiot (kl.1b),Patrycja Pacholec, Paulina Titkin, Dominika Dąbrowska (kl.1f),Aneta Jasińska, Karolina Tomczyk (kl. 2g),Kamil Markowski (absolwent 2013).

Uczestnicy uroczystości złożyli kwiaty pod tablicami pamiątkowymi oraz zapalili 28 zniczy wokół Dębu Pamięci.

 

29 maja 2013 - ŚWIĘTO W RODZINIE "NORWIDA"

   

To już 65 lat!

Od takiego czasu przy ulicy Jagiellońskiej 4 w Kielcach istnieje III Liceum Ogólnokształcące (później – nazwane imieniem Cypriana Kamila Norwida). 29 maja 2013 roku obchodziliśmy swój jubileusz. Świąteczna gala odbyła się w Kieleckim Centrum Kultury. Swoją obecnością zaszczycili ją tak znakomici goście jak, między innymi, emerytowany dyrektor placówki, pan Jan Faraś, późniejsi dyrektorzy: pani Małgorzata Jarosińska, pan Janusz Rogóyski, dawni nauczyciele, absolwenci. Przybyli także przedstawiciele władz miasta, kuratorium oświaty, senatorowie, posłowie, radni. Wśród nich również znaleźli się wychowankowie III LO : pan Marek Gos, pan Robert Siejka, pan Mariusz Goraj. Nasza społeczność uczciła „staruszka Norwida”, specjalnie na tę okazję przygotowanym, programem artystycznym, w którym znalazły się: „Ballada o Norwidzie”, autorstwa nauczycielki p. Elżbiety Pruchnickiej (tekst) oraz Macieja Chrzęszczyka i Karola Czajkowskiego, uczniów klasy I „e” (muzyka), wykonana przez Karola przy akompaniamencie Maćka, widowisko „Jubileusz”, według scenariusza i w reżyserii polonisty, p. Krzysztofa Arendarskiego, utwory muzyczne, opracowane pod kierunkiem p. Jolanty Herman, a także filmowy dokument, prezentujący wywiady z absolwentami naszej szkoły, nakręcony przez ucznia klasy II „b” – Michała Sydoryka pod merytoryczną opieką p. Marii Skup. Miłym akcentem uroczystości, poprowadzonej przez dawnego nauczyciela geografii w III LO p. Jarosława Bukowskiego, były wspomnienia absolwentów, jak również pani dyrektor Małgorzaty Jarosińskiej. Świętu towarzyszyła jubileuszowa wystawa, przygotowana przez nauczycieli, prezentująca dorobek szkoły oraz, przygotowane w salach lekcyjnych, projekty obrazujące wizerunek placówki, miasta i kraju w kolejnych dekadach istnienia III Liceum. 

                                        „Szacowny jubilacie” – stu kolejnych lat wspaniałej pracy z nowymi pokoleniami młodzieży i związanych z nią sukcesów!                                                                         

Zobacz również:

„Prawie emerytalny wiek Norwida” – 65 rocznica istnienia kieleckiego liceum - NTV Kielce

"Norwid" - szkoła z atmosferą - ITV Kielce 

 

19-25 maja 2013 - STAŻ W MOSKWIE

Z okazji obchodów „Dnia piśmiennictwa i kultury słowiańskiej” władze Departamentu Oświaty miasta Moskwy zaprosiły na staż nauczycieli przedmiotów humanistycznych z krajów słowiańskich. Polskę reprezentowały dwie nauczycielki w tym p. Lubow Prokop wykładowca języka rosyjskiego z naszego liceum. W programie przewidziano zwiedzanie moskiewskich instytucji oświatowych, przeprowadzenie wykładów tematycznych, zapoznanie z informacyjno-oświatowymi zasobami Moskwy.W dniach 19 – 25 maja p. Lubow Prokop odbyła staż w Moskwie. Pierwszego dnia pobytu odbył się wykład w Moskiewskim Instytucie Otwartej Oświaty w Moskwie (katedra UNESCO) na temat funkcjonowania instytucji oświatowych w Rosji oraz wykorzystania technologii w wykładaniu przedmiotów humanistycznych. Wykład był połączony ze zwiedzaniem szkół i uczelni wyższych. Ciekawym punktem programu było budowanie drzewa genealogicznego na przestrzeni wieków przez uczniów. Wieczorem zaproszeni nauczyciele podziwiali Moskwę z pokładu statku.Drugiego dnia pobytu odwiedzono Gimnazjum nr 1573. Tam odbyły się lekcje otwarte dla nauczycieli historii i języka rosyjskiego. Po przeprowadzonych lekcjach młodzież umiliła przybyłym gościom czas występem artystycznym. Wieczorem nauczyciele udali się do teatru MXAT im. M. Gorkiego na spektakl „Ożenek Bieługina” A. Ostrowskiego. Trzeciego dnia nauczyciele odwiedzili Średnią Szkołę Ogólnokształcąca nr 87. Tam uczniowie dla przybyłych gości przygotowali specjalny program artystyczny. Młodzież ubrana w stroje ludowe przywitała nauczycieli tańcem i rosyjskimi pieśniami. W szkole przeprowadzono lekcje otwarte z historii i języka rosyjskiego. Po zajęciach otwartych rodzice uczniów zaprosili przybyłych gości na poczęstunek złożony z narodowych potraw rosyjskich oraz do zwiedzania szkoły. Wieczorem nauczyciele udali się do opery „Nowa Opera” na przdstawienie „Rusłan i Ludmiła”Czwartego dnia zwiedzano zabytkowe miasto niedaleko Moskwy Zwienigorot, gdzie mieści się najstarsza katedra z ikonami A. Rublowa.Piątego dnia pobytu odwiedzono Państwowy Instytut Języka Rosyjskiego im. A. Puszkina. Tam wysłuchano wykładu na temat pracy ze studentami. Po południu zwiedzano Galerię Trietiakowską. Wieczorem odbyła się pożegnalna kolacja w Domu A. Sołżenicyna. Po niej miała miejsce konferencja prasowa z potomkiem rodu Romanowych - Dmitrijem Romanowiczem Romanowem. Potomek cara wraz  z żoną przybył z Francji na obchody 400 lecia rodu Romanowych. Dmitrij Romanowicz Romanow przywitał się z delegacją nauczycieli, zrobił sobie wspólne zdjęcie i porozmawiał z każdym przybyłym nauczycielem.

 

3 maja 2013 - NOWY POCZET SZTANDAROWY NA OBCHODACH ŚWIĘTA KONSTYTUCJI!

3 maja o godzinie 11 w Bazylice Katedralnej w Kielcach z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja odprawiona została msza święta w intencji ojczyzny.Po nabożeństwie licznie zgromadzeni uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta do parku miejskiego pod pomnik Stanisława Staszica.

W obchodach uczestniczyli: nasz nowy poczet sztandarowy w składzie: Tomasz Cieniek, Agata Szwed, Aleksandra Zatorska z opiekunem panem Rafałem Sękowskim oraz grupa Norwid Robi To Najlepiej z panem Andrzejem Wysockim. 

 

26 kwietnia 2013 - "NORWID" ŻEGNA MATURZYSTÓW

26 kwietnia w III L.O. odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego przez klasy trzecie. Jej gospodarzem był, tradycyjnie, Samorząd Szkolny i jego opiekunki: Justyna Kopycińska i Elżbieta Pruchnicka.W przygotowanej pod kierunkiem wymienionych nauczycielek prezentacji słowno – muzycznej wystąpili uczniowie klas pierwszych i drugich: Daria Kukulska, Patrycja Trzpiot, Bartosz Łasiński (klasa I „b”), Paulina Titkin (klasa I „f”), Maciej Chrzęszczyk, Karol Czajkowski (klasa I „e”), Monika Żak (klasa II „d”), Aneta Jasińska, Karolina Tomczyk, Patryk Stąpór, Monika Stępień (klasa II „g”), Michał Kowalczyk i Martyna Iwan (klasa II „b”). Mogliśmy też podziwiać przedstawicieli samych maturzystów: Monikę Borowiecką z klasy III „e”                          w piosence z filmu „Nakarmić kruki” oraz Szymona Szyszkę (III „b”). Szymek wykonał dwie kompozycje: własną i Krzysztofa Klęczona. Oba występy doskonale wpisały się w przesłanie widowiska, gdyż i ich motywem przewodnim był CZAS – nieodłączny towarzysz naszego życia. Oprawę utworu „Porque te vas”, zaprezentowanego przez Monikę, stanowił wspaniały tematyczny pokaz slajdów, przygotowany przez Tomasza Cieńka z klasy II „f”. Młodzi artyści słowami, między innymi, Wisławy Szymborskiej, Konstantego Ildefonsa – Gałczyńskiego, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzewskiej i Juliana Tuwima, przypomnieli trzecioklasistom, jak drogocenne są chwile obecne, a także - jak wielką wartość mają wspomnienia (oczywiście, zwłaszcza te związane z nauką w naszej szkole…). Oprawę poezji stanowiła, poza wspomnianymi wcześniej kompozycjami, instrumentalna muzyka filmowa, piosenki Wojtka Bellona, a także brawurowo wykonana prezentacja wokalno – taneczna „Forget you”, w której, w zastępstwie za Rafała Kołodziejczyka z klasy I „b” (parę dni wcześniej złamał nogę), wystąpiła pani Justyna Kopycińska. Ponadto przypomnieliśmy sobie film „Norwid – szkoła cudów”, nakręcony w ubiegłym roku przez uczniów z obecnej klasy II „b”, pod kierunkiem pani Elżbiety Pruchnickiej.Nie obyło się też bez niespodzianek mniej miłych, a zgotowanych przez przedmioty. Najpierw nie chciały współpracować z artystami mikrofony (walczył z nimi dzielnie operator dźwięku – Dominik Żelazny z klasy II „g”), a później, co maturzyści zapamiętają na pewno na długo, nastąpiła przerwa w dostawie prądu. Na szczęście,  te niedogodności nie zepsuły sympatycznej atmosfery wyjątkowego szkolnego dnia, zakończonego wręczeniem nagród     najlepszym abiturientom, artystom i sportowcom.„Nikt Wam nie powie – żegnaj. Mówimy Wam – do widzenia…” I – powodzenia na egzaminach maturalnych!

 

23 kwietnia 2013 -II MIEJSCE PIŁKAREK
 
Nasze piłkarki nożne zajęły II miejsce w Wiosennym Turnieju Halowej Piłki Nożnej Dziewcząt rozegranym 23 kwietnia w hali VI LO w Kielcach.
 
Do rywalizacji przystąpiło osiem czołowych drużyn z Kielc m.in. I LO, ZSE nr 1, ZSP nr 2, VI LO, XI LO, III LO. Drużyna pana Rafała Sękowskiego przegrała w finale ze Słowackim.
 
Najlepszą zawodniczką turnieju została wybrana Anna Mrozińska.
Dziewczęta wystąpiły w składzie: Wiktoria Baran - 2 bramki,
Karolina Jaros,
Agata Druzic - 1 bramka,
Bernadeta Szymoniak,
Paulina Błach,
Natalia Socha,
Anna Ryba,
Anna Mrozińska.

 Opiekun: p. Rafał Sękowski

 
19  kwietnia 2013 - MISTRZOSTWA KIELC SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W PŁYWANIU
 
19 kwietnia 2013 na krytej pływalni „FOKA” na Barwinku, odbyły się Mistrzostwach Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w Pływaniu.
 
Nasza uczennica, Agnieszka Sychowska, wywalczyła złoto i srebro.
 
Organizatorami zawodów było V Liceum Ogólnokształcące im. P.Ściegiennego w Kielcach oraz
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kielcach. Celem zawodów było popularyzowanie pływania wśród uczniów, rodziców i nauczycieli.

Nasza reprezentacja liczyła 5 osób:

Agnieszka Sychowska 3a - 50m klasycznym - I miejsce i 100m zmiennym - II miejsce

Szymon Szyszka 3b - 50m dowolnym

Daniel Skoczek 2a - 50m dowolnym

Kinga Czaja 1e - 50m klasycznym

Dawid Dziarmaga 1e - 50m dowolnym

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim zawodnikom udanego startu.

 

Opiekun: p. Anna Kopczyńska

 
 
 
 
16 kwietnia 2013 - ZAWODY W WYCISKANIU SZTANGI NA ILOŚĆ POWTÓRZEŃ        

 

16 kwietnia na hali III LO odbyły się  II Mistrzostwach Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi na Ilość Powtórzeń. Zgłoszonych zostało 33 zawodników.

 

Regulamin i przebieg zawodów:

9.00 – ważenie zawodników9.30 – rozgrzewka10.00 – rozpoczęcie zawodów•    wszyscy zawodnicy przed rozpoczęciem zawodów zostają zważeni, •    każdy zawodnik wyciska sztangę o  ciężarze równym masie swojego ciała i ma tylko jedną próbę;•    liczy się największa ilość powtórzeń,•    powtórzenie jest zaliczone gdy zawodnik opuści sztangę na klatkę piersiową, a następnie wyciśnie ciężar     i wyprostuje ramiona w stawach łokciowych  

 

I miejsce - Dawid Syska - ZSE - wynik 40, ciężar sztangi 72,8kg.

II miejsce - Mateusz Radomski - ZSE nr3  - wynik 34, ciężar sztangi - 77,1kg.

III miejsce -  Jarosław Liwiński - ZSE nr 2 - wynik 30, ciężar sztangi 77,2kg.

IV miejsce -  Szymon Sobczyk - ZSE nr 2 - wynik 28, ciężar sztangi 79,7kg.

V miejsce -  Kamil Sypka - ZSP nr 1 - wynik 27, ciężar sztangi 100kg. 

VI miejsce -  Adam Nazimek - VII LO - wynik 26, ciężar sztangi 74,7kg. 

VII miejsce -  Sebastian Kos - ZSE - wynik 25, ciężar sztangi 57,5kg.  

VIII miejsce -  Karol Żubrowski - ZSI - wynik 22, ciężar sztangi 89kg.  

IX miejsce -  Artur Pawlik - ZSM - wynik 22, ciężar sztangi 80,4kg. 

X miejsce -  Norbert Chrząszcz - ZSPS - wynik 21, ciężar sztangi 89,7kg. 

 

Wiktor Kowal - III LO - wynik 15, ciężar sztangi 102,5kg. 

Maciej Milcarz - III LO - wynik 15, ciężar sztangi 77,5kg. 

 

 

 
 
14  kwietnia 2013 -FESTIWAL „SCYZORYKI 2013” - ŚWIĘTOKRZYSKIE NAGRODY ARTYSTYCZNE
 
 
Grupa Teatralna „NOSTRESS” prowadzona przez pana Krzysztofa Arendarskiego  została zgłoszona do nagrody"SCYZORYKI 2013"- zobacz.Tym razem ze spektaklem „Schizopatria”,  znanym szkolnej społeczności z obchodów zeszłorocznego Narodowego Święta Niepodległości - zobacz Spektakl został nagrodzony pięcioma nagrodami na XVIII Międzyszkolnych Spotkaniach Teatralnych - Kielce’ 2013 - zobacz.Oto fragment spektaklu nagrany podczas konkursu - zobacz.Wysyłajcie SMS-y o treści: TEATR.5 pod numer 71466.Koszt SMS 1,23 zł z VAT. Głosowanie zaczęło się w czwartek 11 kwietnia, a zakończy w niedzielę 28 kwietnia o godzinie 24:00. Cztery najlepsze zespoły teatralne trafią do drugiego etapu, finałowego, w którym również zostaną poddane ocenie mieszkańców regionu i Jury.Udostępniajcie linki na swych facebookowych ścianach. Może w tym roku nas wreszcie zauważą?Każdy głos się liczy!Dołączcie do wydarzenia na facebooku.Odwiedźcie naszą facebookową stronę (jeszcze w budowie, ale już działa) - zobacz.Z góry dziękujemy za wszelkie wsparcie.
p. Krzysztof Arendarski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13  kwietnia 2013 - DAMIAN WYSOCKI NA PODIUM
 
 
Ponad 1000 osób wystartowało w X Biegu Ulicznym o Grand Prix MOSiR w Kielcach, który odbył się 13 kwietnia w Parku Miejskim.
 
Zawodnicy rywalizowali w ośmiu kategoriach z podziałem na wiek i płeć. W kategorii szkół ponadgimnazjalnych na dystansie 1400m uczeń naszego liceum - Damian Wysocki dobiegł na metę na drugim miejscu.
Naszemu etatowemu biegaczowi należą się duże brawa za walkę do ostatniego metra.
 
 
 
10  kwietnia 2013 - DZIEŃ KATYŃSKI W III LO
 
 
10 kwietnia odbyło się przedstawienie poświęcone 73 rocznicy Zbrodni Katyńskiej, przygotowane przezpanie: Anutę Walkiewicz, Justynę Kukułkę, Martę Kurkiewicz i Joannę Świąder w którym udział wzięli uczniowie naszego liceum, w składzie:
 
Adrianna Materek 2f
Marta Jaskólska 2f
Izabela Dróżdż 2c
Małgorzata Stryjek 2c
Laurencja Nowacka 2c
Jakub Nogaj 2c
Wiktoria Arak 1d
Wiktor Kruk 1d
Jakub Pacak 1e
Katarzyna Tomasik 1e
Karol Czajkowski 1e
Kacper Opala 1e
Maciej Chrzęszczyk 1e
Konrad Kosmala 1g
Mikołaj Maciejski 3f
 
 
Scenografię do przedstawienia przygotowały uczennice:
Anna Królik 2e
Aneta Paluch 2e
Wioletta Snoch 2e
Inez Słomkiewicz 2e
Dagmara Sowa 2e
pod czujnym okiem p. Anny Kopczyńskiej i p. Maryli Kalety.
 
 
 

9  kwietnia 2013 - "NORWID" NAJJAŚNIEJSZĄ GWIAZDĄ "POJEDYNKU NA GŁOSY"

9 kwietnia 2013 roku – kolejny dzień, który przejdzie do historii naszej szkoły. Tego dnia wzięliśmy udział w międzyszkolnym konkursie muzycznym, nazwanym przez organizatorów „Pojedynkiem na głosy”.

Jego idea, oparta na programie telewizyjnym „Bitwa na głosy”,  narodziła się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza w Kielcach, a odbył się on dzięki współpracy wspomnianej szkoły z Wojewódzkim Domu Kultury. Choć w imprezie wzięło udział 12 szkół, scena W.D.K. należała do nas. Zaprezentowaliśmy, zgodnie z regulaminem, dwa utwory: „Forget you” z repertuaru Cee Lo Green i „Szklaną pogodę” zespołu „Lombard” - zobacz.

Nasza drużyna w składzie: Paulina Titkin (If), Daria Kukulska, Patrycja Trzpiot, Rafał Kołodziejczyk, Bartosz Łasiński (Ib), Aneta Jasińska, Monika Krzysztofik (II g), Monika Żak (IId) oraz Maciek Chrzęszczyk i Karol Czajkowski (Ie) obie piosenki wykonała tak żywiołowo, że ani się tego opisać nie da, ani żadne zdjęcia siły prezentacji nie oddadzą. Mało powiedzieć, że zespół ŚPIEWAŁ, zespół ŚWIETNIE ŚPIEWAŁ, ŚWIETNIE TAŃCZYŁ I WSPANIALE BAWIŁ SIĘ NA SCENIE, czym podbił serca publiczności. Zresztą, mediów też, o czym świadczy fakt, iż NASI ARTYŚCI byli najczęściej filmowani i zapraszani do udzielania wywiadów. Występ podobał się również jurorom. Opinie uczestników „Bitwy na głosy” z drużyny Andrzeja Piasecznego i właścicielki Agencji Artystycznej Ewa K. były jednoznacznie pochlebne w kwestiach: doskonałego doboru repertuaru, fantastycznej choreografii przygotowanej przez panią Justynę Kopycińską, niebanalnego look’u scenicznego, żywiołowości prezentacji, a także wspaniałego wokalu naszych solistów. Po naszych występach owacjom nie było końca. Żar wręcz bił od foteli zajmowanych przez „Norwidowską” publiczność, której należą się w tym miejscu wyrazy szacunku za wspaniałą postawę: życzliwość, spontaniczność oraz solidarność z wykonawcami.

9 kwietnia na pewno zostaliśmy zapamiętani jako niezwykłe liceum, wyróżniające się umiejętnością współpracy, rodzinną wręcz atmosferą, świetnym kontaktem między uczniami, a nawet, co chyba rzeczywiście ma miejsce, przyjacielskimi stosunkami pomiędzy nauczycielami i uczniami.

(Klaudio, Ewo, Izo – z I b, Aniu i wspaniała, ciemnowłosa Dziewczyno, której imienia boję się przekręcić – z I a,Kubo – z II c, Kubo, Marcinie, Misiu – z II b i wszyscy wspaniali: dziewczyny i chłopaki, którzy, fantastycznie się bawiąc, stworzyliście godną podziwu wizytówkę naszej szkoły – serdecznie Wam dziękuję!)

Cała widownia nie kryła rozczarowania werdyktem jurorów: tylko II miejsce i indywidualna nagroda dla Moniki Krzysztofik, którą jest wyjazd do Brukseli. Nasze „trofea” to, z kolei: płyty, pendrive’y, mikrofon i drukarka. (Za wspaniałe nagrody – dziękujemy Organizatorom.)    NA KONIEC. I CÓŻ, ŻE TO NIE MY ZDOBYLIŚMY I NAGRODĘ (I miejsce zajęło VIII LO), SKORO TO MY! POKAZALIŚMY KIELCOM, JAK MOŻNA SIĘ CIESZYĆ MUZYKĄ, ŚPIEWEM, TAŃCEM, MŁODOŚCIĄ I PRZYJAŹNIĄ!

Co do tego, nikt nie ma wątpliwości…                                                                                                                                                    

p.Elżbieta Pruchnicka - drugi „trener” cudownej grupy.    

 Zobacz również artykuł zamieszczony na

 

 

8  kwietnia 2013 - "DZIEŃ HANKI" - WYSTĘP NASZEJ UCZENNICY W IV LO
 
 

W poniedziałek, 8 kwietnia 2013r. w IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach miał miejsce „Dzień Hanki”, w ramach którego odbył się szereg imprez, między innymi prezentacja piosenek śpiewanych w językach romańskich.

Do udziału w tym przeglądzie zostali również zaproszeni uczniowie z innych szkół. Nasze liceum prezentowała Monika Borowiecka z klasy 3E, która zaśpiewała hiszpańską piosenkę Porque te vas  znaną z filmu Carlosa Saury "Nakarmić kruki" (Cría cuervos).
 
Gratulujemy Monice udanego występu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7  kwietnia 2013 - UROCZYSTOŚCI POD POMNIKIEM
 
 
7 kwietnia pod pomnikiem Czynu Legionowego odbyła się V edycja odprawy kieleckiej zmiany załogi na Westerplatte oświęcona żołnierzom 4 Pułku Piechoty Legionów z Kielc, walczącym na Westerplatte we wrześniu 1939 roku.
Na uroczystości był obecny również poczet sztandarowy III LO wraz z opiekunem panem Rafałem Sękowski.

5 kwietnia 2013 -DZIEWCZĘTA DRUGIE W FINALE BADMINTONA !!!
5 kwietnia w hali ZSP nr 1 odbył się finałowy turniej Świętokrzyskiej Ligi Badmintona. Do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn najwyżej sklasyfikowanych po czterech turniejach eliminacyjnych.
Po pięciu godzinach zmagań i rozegraniu 86 meczy, było jasne, że zawody zostały zdominowane przez badmintonistów ze Skarżyska Kamiennej, jednak reprezentacja "Norwida" spisała się bardzo dobrze. Dziewczęta drużynowo wywalczyły drugie miejsce, chłopcy zajęli V miejsce.
Nasza drużyna wystąpiła w składzie:
dziewczęta - Marlena Suchenia, Diana Mazurczak, Joanna Gunerka, Joanna Tekiel, Magdalena Salwa; chłopcy - Bartosz Korus, Daniel Detka, Mateusz Piec, Dawid Koza, Wiktor Kruk, Dawid Dziarmaga.
 
Opiekun drużyny: p. Rafał Sękowski
 
 
Oto wyniki klasyfikacji drużynowej:
dziewczęta:1 miejsce -  II LO Skarżysko Kamienna2 miejsce – III LO Kielce3 miejsce - VI LO Kielce4 miejsce – ZSP nr 2 Kielce5 miejsce – ZSE Kielce Kielce6 miejsce – XI LO Kielcechłopcy:1 miejsce – II LO Skarżysko Kamienna2 miejsce – ZSE Skarżysko Kamienna3 miejsce - V LO Kielce4 miejsce - ZSZ nr 1 Kielce5 miejsce - III LO Kielce6 miejsce - ZSM Kielce
 
Ponadto w klasyfikacji indywidualnej Marlena Suchenia była druga, przegrywając jedynie w finale z medalistką Mistrzostw Polski, natomiast Diana Mazurczak zajęła również wysokie piąte miejsce.
Naszej drużynie należą się wielki brawa za walkę, zaangażowanie i oczywiście świetny wynik.
 
Autor tekstu: p. Rafał Sękowski.
 
 
 

4  kwietnia 2013 - UDZIAŁ UCZNIÓW W KOLEJNYM SPOTKANIU KLUBU POKOLEŃ
 
 
4 kwietnia w Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach odbyło się kolejne spotkanieKlubu Pokoleń, którego temat brzmiał: "Wspomnienia sybiraków".
Uczestniczyli w nim uczniowie naszej szkoły z klasy 1g wraz z wychowawczyniąp. Agnieszką Bagińską-Juszczak - nauczycielka języka polskiego oraz młodzieżz kieleckich gimnazjów i liceów.
 
Honorowymi gośćmi byli pan Bernard Jasiewicz - prezes Wojewódzkiego Oddziału Związku Sybiraków w Kielcach oraz pani Halina Rutecka - zesłana na Syberięjako dziecko wraz z rodziną.
Podzielili się oni swoimi wspomnieniami z tego trudnego okresu w ich życiu.
Po dziesiątkach lat przymusowego milczenia o nie dającym się ogarnąćogromie niezasłużonej krzywdy wyrządzonej tysiącom ludzkich istnień mogli terazpodzielić się osobistymi doświadczeniami z czasu zesłania na Syberię.
Opowiedziane przez nich historie zrobiły wstrząsające wrażenie na młodzieży,dla której spotkanie to było kolejną bezcenną lekcją historii.
 
Część spotkania poświęcona była recytacji poezji, której autorami są osoby zesłanena Syberię w czasie II wojny światowej.
 
Spotkanie uświadomiło wszystkim zebranym, że nie mamy prawa sądzić Sybiraków,ale mamy obowiązek ich wysłuchać i dostrzec, jak przeżywali swój los,jak ten czas widzą, rozumieją i komentują po wielu latach.
 
Za tak piękną i wyjątkową lekcję historii serdecznie dziękujemy!
 

26 marca 2013 - XII MISTRZOSTWA KIELC W WYCISKANIU SZTANGI LEŻĄC

  

Dnia 26 marca, w hali III LO odbyły się XII Mistrzostwa Kielc Szkół Ponadgimnazjalnych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc.Udział wzięło 44 zawodników z 15 szkół.Poniżej przedstawiamy wyniki:Imprezę sponsorowali:Wyższa Szkoła Handlowa im. B. Markowskiego w Kielcachoraz p.Piotr Kotwica – właściciel sklepów:- Vitamin Shop – Warszawska 28- Sport Power – Paderewskiego 48Sędziowali:p. Wojciech Kardynalski – sędzia klasy międzynarodowejp. Rafał Sękowski – sędzia klasy państwowejp. Kamil Strzelczyk – sędzia klasy państwowej

26 marca 2013 - XVIII MIĘDZYSZKOLNE SPOTKANIA TEATRALNE, czyli VENI, VIDI… NOSTRESS!

  

26.03.2013 na małej scenie Kieleckiego Centrum Kultury po raz kolejny odbyły się organizowane przez VII Liceum Ogólnokształcące im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach oraz Kieleckie Centrum Kultury XVIII Międzyszkolne Spotkania Teatralne mające przybliżyć uczniom wiedzę o teatrze poprzez udział w inscenizacjach oraz umożliwić zaprezentowanie własnych umiejętności aktorskich i scenograficznych. Publiczność obejrzała w sumie 7 spektakli, w tym fragmenty „Schizopatrii” przygotowane przez naszą Grupę Teatralną „NOSTRESS” pod kierownictwem profesora Krzysztofa Arendarskiego. Szkolnej społeczności przedstawienie jest znane z obchodów zeszłorocznego Dnia Niepodległości - zobacz.Ponieważ organizowana co roku w KCK impreza ma charakter konkursowy, spektakle oceniane były przez profesjonalne JURY, które jako zwycięzców wskazało właśnie Grupę Teatralną NOSTRESS. Miło nam powiadomić, że uczniowie naszej szkoły nie tylko tryumfowali, ale uczynili to w wielkim stylu, królując na scenie niepodzielnie i zdobywając właściwie wszystkie najważniejsze trofea, jakie można było zdobyć.Dorobek grupy wzbogacony został tym samym o nagrodę główną za najlepszy spektakl, nagrodę publiczności, nagrodę specjalną dla najlepszej aktorki ufundowaną przez studentów wydziału humanistycznego Uniwersytetu im. Jana Kochanowskiego w Kielcach (otrzymała ją uczennica klasy 2c – Laurencja Nowacka), materialną nagrodę specjalną ufundowaną przez posła do Parlamentu Europejskiego – doktora Czesława Siekierskiego oraz nagrodę za autorski scenariusz napisany przez opiekuna grupy. Zwycięski skład stanowili: p.Krzysztof Arendarski – kierownik i opiekun grupy, autor scenariusz i reżyser; aktorzy: Alicja Bisaga (3f), Anna Guz (2c), Wiktoria Kozłowska (2d), Laurencja Nowacka (2c), Patrycja Pacholec (1f), Karolina Piechota (3f), Agata Rupala (2c), Małgorzata Stryjek (2c), Agata Szwed (1f), Szymon Szyszka (3b), Paulina Titkin (1f), Patrycja Walas (2c), Dominika Wrona (3g), Karol Zapała (2c), Aleksandra Zatorska (1f); realizatorka dźwięku:Alicja Radziejewska (1f); realizator oświetlenia: Edward Oczkowski (1f); transport: p. Artur Oczkowski (Serdeczne podziękowania za pomoc!).Dzięki tym ludziom grupa z „NORWIDA” po raz kolejny zaznaczyła się na mapie teatralnej miasta i województwa, na której od kilku lat z powodzeniem wypracowuje sobie silną pozycję służącą wyraźnie promocji naszej szkoły jako placówki, która umożliwia młodzieży bezpośrednie obcowanie z kulturą wysoką oraz rozwijanie własnych zainteresowań i umiejętności.Pozostałe miejsca na podium zajęły grupy teatralne z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Żeromskiego w Kielcach (II miejsce) oraz V Liceum Ogólnokształcącego im. ks. Piotra Ściegiennego w Kielcach (III miejsce).Serdeczne podziękowania dla p. profesor Edyty Kolus za życzliwe wsparcie, nauczycieli wychowania fizycznego za udostępnianie „przestrzeni scenicznej” kiedy to tylko było możliwe i wszystkich nauczycieli uczących za życzliwość i wyrozumiałość dla naszych artystów w czasie ich wytężonej pracy nad spektaklem. Bez tego sukces byłby niemożliwy! Dziękujemy!

  25 marca 2013 - PRZYGOTOWANIA DO POJEDYNKU

Dnia 25 marca, w siłowni odbyły się kolejne zajęcia grupy tanecznej III LO, prowadzonej przez uczennicę Klaudię Kunderę z 1c, pod okiem p. Andrzeja Wysockiego.

Grupa przygotowuje się do pojedynku tanecznego, w której przeciwnikiem będzie V LO.

Zajęcia odbywają się w każdy piątek, o godzinie 14.30 na siłowni.Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w zajęciach.

20-22 marca 2013 - TARGI EDUKACYJNE 2013

Od środy do piątku trwały Targi Edukacyjne Edukacja 2013, na których jednym z wystawców było III Liceum Ogólnokształcące im. C.K.Norwida.

Wystawcami Targów były w tym roku między innymi:- uczelnie wyższe z całej Polski,- szkoły średnie z rejonu województwa świętokrzyskiego,- szkoły policealne,- szkoły zawodowe,- hufce pracy.

Atrakcją targów były artystyczne występy młodzieży, pokazy fryzjerstwa, masażu, makijażu a także tynkowania i malowania.

Dodatkowo można było zapoznać się z bogatą ofertą wydawniczą.

Nasze stoisko przygotowały panie: Maria Kaleta i Anna Kopczyńska, które pełniły również rolę wystawców.

Uczniowie, którzy przez trzy dni trwania targów reklamowali naszą szkołę:

Wioleta Snoch, Aneta Paluch,Karolina Kubić,Dagmara Sowa, Anna Królik, Przemysław Woś, Łukasz Woś, Mateusz Górecki,Wojciech Węgrzyn,Katarzyna Pszczoła,Agnieszka Mrozicka,Klaudia Kadykało,Alicja Buczyńska,Inez Słomkiewicz.

21 marca 2013 - PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY W NORWIDZIE

W dniu dzisiejszym Samorząd Uczniowski III LO zorganizował konkurs na najzabawniejsze przebranie z okazji Pierwszego Dnia Wiosny.

Oto krótka relacja z wydarzeń dzisiejszego dnia:

„… Szanowni Państwo! Prosto z III LO relacjonuję dla Was wydarzenia z obchodów I Dnia Wiosny. Co prawda, nie wiem czy jest to całkiem bezpieczne, ale jestem gotowy na to poświęcenie. Ludzie! Co tu się dzieje? Przebierańcy opanowali budynek. Pełno tu Irlandczyków, Niemców, Rosjan, Francuzów, Brytyjczyków i Włochów. Właśnie moje stanowisko minęła grupa obywatelek i obywateli Hiszpanii dumnie maszerująca z sześcionogim bykiem. Ale to nie jedyne dziś bydło rogate, brykające po liceum Norwida. Widzę „zmutowaną genetycznie” krowę o kilkudziesięciu głowach, przemieszczającą się po szkolnych korytarzach pod czujnym okiem pasterza, któremu słoma wystaje z butów. Nieopodal,  w holu głównym można spotkać,  ekipę szalonych hipisów szerzących ideę pokoju pieśniami wykonywanymi przy akompaniamencie gitar. Nie mniej przebojowa jest penetrująca wszystkie pomieszczenia szkolne rodzinka smerfów,  w której wykonaniu nasza pani pielęgniarka usłyszała przebój „Biały miś”. Rozglądam się wokół i gubię w czasoprzestrzeni! Gdzie ja jestem? Tu nastolatki z szalonych lat sześćdziesiątych, tam mrok mafijnych układów. Całe szczęście tuż obok grupa kapłanek bogini Westy, wraz z towarzyszącymi im greckimi myślicielami łagodzi obyczaje. Pojawia się też wiele mniej lub bardziej możliwych do zidentyfikowania postaci, które bacznym i pełnym troski okiem obserwują dwaj rycerze – strojny  w kontusz w-ce dyrektor Andrzej Zdeb oraz przybyły wprost z pól bitewnych 1939 roku polski ułan – dyrektor Rafał Nowak. Krótko mówiąc, żałujcie, że Was tu nie ma …”

Don SU

Wyniki konkursu na przebranie:

Klasy pierwsze:            

I miejsce - klasa 1bII miejsce - ex aequo klasa 1a i klasa 1c         

Klasy drugie:

I miejsce - ex aequo klasa 2a i klasa 2c    

II miejsce - klasa 2e

21 marca 2013 - DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH

W czwartek, 21 marca 2013 roku odbył się w naszej szkole DZIEŃ JĘZYKÓW OBCYCH. Tuż po godzinie 11:15 w sali gimnastycznej zaczęli się pojawiać uczniowie klas drugich przebrani w stroje nawiązujące swoją stylistyką do charakterystycznych elementów ubrań noszonych w różnych epokach i okolicznościach przez Anglików, Francuzów, Włochów, Hiszpanów, Irlandczyków, Rosjan oraz Niemców. Impreza rozpoczęła się punktualnie o godzinie 11:30, a otworzył ją uroczyście v-ce dyrektor p. Andrzej Zdeb.

Następnie uczniowie klasy 2D wystąpili w krótkiej formie teatralnej „Young Love!” (autor: Tonya Trappe). Publiczności bardzo spodobały się dowcipne dialogi w języku angielskim oraz gra aktorów. Spektakl został wyreżyserowany przez p. Marzenę Kmitę, a w role uwikłanych w intrygi miłosne młodych ludzi wcielili się: Dominika Kurek (wife), Kuba Mularczyk (husband), Mateusz Matałowski (Danny), Damian Kiciak (Alex), Karol Strójwąs (John), Wojciech Paluch (waiter), Paulina Grelewicz (Sue).Impreza ta miała również interesującą oprawę muzyczną.Klasa 2A wraz z wychowawczynią, p. Laurą Cedro oraz nauczycielem języka hiszpańskiego p.Piotrem Dąbrowskim, zaprezentowała piosenkę hiszpańską „Vayamos compañeros”.

Uczniowie klasy 2E wystąpili z rosyjską piosenką „Kanikuły”. Wystąpiły również solistki: Martyna Winiarska z klasy 1C z rosyjską piosenką „Moja lubow” oraz Monika Żak z piosenką z repertuaru grupy QUEEN „The show must go on”.

Jednak najważniejszym punktem DNIA JĘZYKÓW OBCYCH był quiz kulturowo-językowy przygotowany przez nauczycieli języków obcych. W kolejnych rundach zespoły klas drugich odpowiadały na pytania dotyczące kultury krajów, których język nauczany jest w naszej szkole, musiały dośpiewać brakujące frazy znanych przebojów, podać definicje wyrazów obcego pochodzenia, odgadnąć nazwiska znanych osób i nazwy historycznych zabytków na podstawie przedstawionych im zdjęć oraz powiedzieć w trzech językach losowo podane im zwroty w języku polskim. Quiz poprowadzili: p. Anna Bąblewska-Pastuszka, p. Monika Hyb, p. Joanna Kwiecień, p. Katarzyna Kobiec, oraz p. Rajmund Pisarek.

Jury w składzie: p. Aleksandra Wojda (przewodnicząca) oraz p. Lubow Prokop, p. Małgorzata Szlachcińska i p. Piotr Dąbrowski, po podliczeniu punktów przyznało:- pierwsze miejsce drużynie klasy 2A- drugie miejsce drużynie klasy 2D- trzecie miejsce drużynie klasy 2B

Puchary dla zwycięskich zespołów wręczył dyrektor p. Rafał Nowak.

W trakcie DNIA JĘZYKÓW OBCYCH został rozstrzygnięty również konkurs na najlepszy plakat nawiązujący do kultury krajów, których język nauczany jest w III LO. Jury złożone z wszystkich nauczycieli języków obcych uznało za najlepszą pracę plastyczną plakat „Rosja” wykonany przez uczennice klasy 2E: Inez Słomkiewicz, Magdę Górecką, Justynę Terelak, Dagmarę Sowę, Annę Królik i Patrycję Załawę.

Jury przyznało również  dwa wyróżnienia za plakat „Hiszpania” wykonany przez uczennicę klasy 2A, Ewę Kozak oraz za plakat „Włochy” wykonany przez uczniów klasy 2F: Sylwię Strójwąs, Iwonę Major, Adę Materek, Tomasza Cieńka i Kamila Łebka.

W charakterze konferansjerów wystąpili uczniowie klasy 2B: Łukasz Woś i Przemek Woś.

Imprezie towarzyszyła wystawa hiszpańskiego plakatu turystycznego ukazującego uroki regionu Kastylia i León.

Nagrody dla zwycięzców ufundowali: Świętokrzyskie Centrum Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej w Kielcach, wydawnictwo Cztery Głowy z Gdańska, wydawnictwo Oxford oraz Komitet Rodzicielski przy III LO w Kielcach. Serdecznie dziękujemy sponsorom za okazaną pomoc.

Przygotowania do imprezy koordynowali: p. Anna Bąblewska-Pastuszka oraz p. Piotr Dąbrowski.Dokumentację fotograficzną z przebiegu DNIA JĘZYKÓW OBCYCH przygotowała p. Katarzyna Kobiec.

autor tekstu: p. Piotr Dąbrowski

 

KONKURS NA NAJLEPSZY PLAKAT - GŁOSOWANIE

W związku z organizowanym w dniu 21 marca 2013r. DNIEM JĘZYKÓW OBCYCH, w III LO w Kielcach uczniowie klas drugich wzięli udział w konkursie plastycznym. Zadaniem uczniów było wykonie plakatów związanych z językami obcymi nauczanymi w naszej szkole i z krajami, w których dany język jest używany.

Przez ostatnie 24 godziny uczniowie mogli głosować na niżej przedstawione prace.Wyniki głosowania:

Prace, które wzięły udział w konkursie:

Praca numer 1 

klasa II A Ewa Kozak - Hiszpania

 


Praca numer 2 klasa II C Kinga Pacak, Aleksander Misztal - Wielka Brytania


Praca numer 3 klasa  II D Ziernik Paulina- Francja


Praca numer 4 klasa II E Inez Słomkiewicz, Magda Górecka, Justyna Terelak, Dagmara Sowa, Anna Królik, Patrycja Zaława - Rosja


Praca numer 5 klasa II G Karolina Tomczyk, Aneta Jasińska, Natalia Krawczyk, Monika Stępień - Irlandia

 


Praca numer 6

klasa II FWłochy

 

19 marca 2013 - MISTRZOSTWA KIELC W KOSZYKÓWCE DZIEWCZĄT

Dnia 19.03.2013 reprezentacja koszykówki dziewcząt zakończyła rozgrywki grupowe o Mistrzostwo Kielc. Mimo wygranej z zespołem "budowlanki" im. J.Wybickiego 20-12 dziewczęta nie zakwalifikowały się do ścisłego finału ulegając wcześniej silnym zespołom ze Słowackiego i Żeromskiego. Rozgrywki zakończyły na 3 miejscu w grupie, za co należą im się duże brawa. Skład drużyny : Stokowiec JoannaJaros KarolinaGałęzowska DominikaBaran WiktoriaCieśla KatarzynaWolska MonikaRyba AnnaSiudak DominikaStrójwąs SylwiaGóżdż KingaChmielewska SylwiaSuchenia Marlenaautor tekstu i opiekun drużyny: p. Konrad Luciak

15 marca 2013 - UDZIAŁ UCZNIÓW W XXI TYGODNIU KULTURY JĘZYKA

Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w XXI Tygodniu Kultury Języka.

Uczeń klasy 1g - Bartosz Czupryński reprezentował III LO w XIX Turnieju Krasomówczym"O Laur Demostenesa". Konkurs odbył się 4 marca 2013 w Kieleckim Centrum Kultury.Bartek otrzymał wyróżnienie. Organizatorami konkursu było Polskie Radio Kielce oraz Zespół Szkół nr 2 w Chęcinach.

Konrad Kosmala - uczeń klasy 1g wziął udział w Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim"Spotkanie ze słowem", który miał miejsce 10 marca 2013 w Ośrodku Myśli Patriotyczneji Obywatelskiej w Kielcach. Konkurs odbył się pod patronatem Prezydenta Miasta Kielce i Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Ten sam uczeń reprezentował naszą szkołę w Konkursie Ortograficznym zorganizowanym przez Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach.

Do wyżej wymienionych konkursów uczniów naszej szkoły przygotowała nauczycielka języka polskiego - p.Agnieszka Bagińska-Juszczak.

Serdecznie gratulujemy !

autor tekstu: p. Agnieszka Bagińska-Juszczak

14 marca 2013 - INWESTOWANIE W MARZENIA - stypendium od polskiego radia Kielce

W siedzibie Radia Kielce odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla zdolnych uczniów z naszego województwa. W gronie nagrodzonych znalazło się sześciu stypendystów, wśród nich także nasza uczennica - Milena Rot z klasy III g.

Wypowiedź Mileny na temat przyznanego stypendium:

"Kiedy dowiedziałam się o tym, że jestem  stypendystką, byłam bardzo zaskoczona, ponieważ znalazłam się wśród sześciu wybranych, nagrodzonych osób. Trudno mi było w to uwierzyć, gdyż zawsze wydaje mi się, że moje osiągnięcia są naprawdę bardzo ale w porównaniu  z sukcesami innych. Czułam się także zaszczycona, mogąc brać udział w tak ważnym wydarzeniu.To było dla mnie ogromne zaskoczenie, gdyż zupełnie się nie spodziewałam. Organizatorzy akcji przeprowadzili wywiady z moimi koleżankami i kolegami z klasy, z moją wychowawczynią p. Agnieszką Woźnicką, nauczycielką języka angielskiego p.Dorotą Leśniak oraz dyrektorem p. Rafałem Nowakiem. Moim marzeniem jest studiowanie filologii angielskiej  na Uniwersytecie Warszawskim. A w przyszłości pragnę zostać tłumaczem przysięgłym. Chciałabym również poszerzać swoje umiejętności w zakresie porozumiewania się w języku włoskim. Italia to bowiem jedno z moich ulubionych miejsc... Zawsze, kiedy tylko mogę, chętnie tam wracam.

Mam nadzieję, że dzięki otrzymanemu stypendium i świadomości, że mam wokół siebie ludzi, którzy mnie wspierają i we mnie wierzą (mimo, że ja sama często  w to wątpię) zdołam zrealizować swoje plany."

Milena Rot kl. III g

13 marca 2013 - EDUKACJA PRAWNA

13 marca, w ramach lekcji z przedmiotu Wiedza o Społeczeństwie odbyły się zajęcia z edukacji prawnejdla klas maturalnych, które poprowadził sędzia sądu karnego - p. Tomasz Durlej.

13 marca 2013 -  WRĘCZENIE NAGRÓD

We środę,13 marca 2013 o godz. 11.15, zostały wręczone nagrody za konkurs plastyczny Moja Mała Ojczyzna.

I miejsce - klasa 1c - Karczówka

II miejsce - klasa 2b - Jaskinia Raj

III miejsce - klasa 1f - Pałac Biskupów

IV miejsce - klasa 2c - Samsonów

wyróżnienie - klasa 1b - Święty Krzyż

12 marca 2013 - POKONKURSOWA WYSTAWA PRAC

12 marca na głównym holu szkolnym, p. Maryla Skup - bibliotekarka - zorganizowała wystawę pokonkursowych prac nagrodzonych na międzyszkolnym konkursie na plakat pod hasłami:

"Zareklamuj swoją szkolną bibliotekę" oraz "Zareklamuj czytelnię Muzeum Narodowego w Kielcach".

Organizatorem konkursu był kielecki oddział Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskichi Muzeum Narodowe w Kielcach.

Przypominamy, że II miejsce w konkursie, w kategorii szkół ponadgimnazjalnych zajęła Adrianna Materek z klasy II f  - czytaj więcej.

12 marca 2013 - UCZNIOWIE III LO NA KOMENDZIE POLICJI

12 marca 2013 roku, nasi uczniowie wraz z dyrektorem szkoły - p. Rafałem Nowakiem i p. Marią Kaletą odwiedzili Komendę Wojewódzką Policji, w celu przekazania wykonanych kartek świątecznych.

Kartki zostały wykonane w ramach współpracy z kielecką policją.

Uczniowie otrzymali podziękowania z rąk zastępcy komendanta, mogli również zwiedzić komendę.

 

08 marca 2013 - WIZYTA W OŚRODKU POMOCY

W piątek, 8 marca 2013 roku, klasa II D po raz trzeci odwiedziła Ośrodek Pomocy dla osób z chorobą Alzheimera.

Młodzież przygotowała program artystyczny, obejmujący poezję i utwory muzyczne z lat 70-tych.

 8 marca 2013 - KARTKI ŚWIĄTECZNE DLA POLICJI

W piątek, 8 marca uczniowie naszego liceum spotkali się ponownie by zakończyć prace przy tworzeniu kartek świątecznych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

Pierwsze spotkanie miało miejsce 2 marca, w sobotę. Całość prac nadzorowały panie: Anna Kopczyńska i Maria Kaleta.

Uczniowie, którzy poświęcili swój czas przy wykonywaniu kartek:

Anna Królik 2e, Dagmara Sowa 2e, Kurek Dominika 2d, Pszczoła Katarzyna 2d, Karolina Posłowska 1c, Michał Lisowski 1c, Opara Izabela 1b, Skowron Ewa 1b, Kukulska Daria 1b, Łasiński Bartosz 1b, Szczepanek Paulina 1b, Sitek Natalia 1b, Seliga Paulina 1a, Bayduch Olek 1a, Kaszuba Jakub 1a, Siudak Dominika 1a, Dominika Gałęzowska 2b

Zdjęcia z sobotniego spotkania:

Kartki wykonane przez uczniów:

8-9 marca 2013 - NASI UCZNIOWIE NA ZBIÓRCE ŻYWNOŚCI

W dniach 8-9 marca 2013r. uczniowie naszego liceum brali udział w zbiórce żywności, jako wolontariusze, w ramach współpracy z Kieleckim Bankiem Żywności.

Organizatorem akcji w III LO była p. Maria Kaleta.

Uczniowie, którzy wzięli udział w akcji:

Buczyńska Alicja

Słomkiewicz Inez

Jędrychowska Karolina

Snoch Wioleta

Paluch Aneta

Franczak Aleksandra

Królik Anna

Sowa Dagmara

Lasek Weronika

Gałęziowska Dominika

Kaleta Michał

Iwan Martyna

Dróżdż Izabela

Nogajczyk Aleksandra

Wojda Katarzyna

Górska Aleksandra

Guz Anna

Walas Patrycja

Kozieł Andrzej

Świszczorowski Kamil

Stokowiec Joanna

Górska Aleksandra

Mrozicka Anna

Pszczoła Katarzyna

Kurek Dominika

Serdecznie dziękujemy.

8 marca 2013 - FINAŁ TURNIEJU O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY W SIATKÓWCE DZIEWCZĄT

8 marca, na sali gimnastycznej III L.O. odbył się finał Turnieju o Puchar Dyrektora Szkoły w Siatkówce Dziewcząt.

W finałach zagrały reprezentacje klas: 1e, 2e i 3f.

Po bardzo zaciętej walce, zwyciężyła klasa 2e.

Drugie miejsce zajęła klasa 3f, a trzecie miejsce - klasa 1e.

Wszystkie zawodniczki otrzymały pamiątkowe dyplomy.Najlepszą zawodniczką turnieju wybrano Katarzynę Karcz, która otrzymała pamiątkową statuetkę.

Po zakończonych meczach finałowych dziewcząt, zagrali chłopcy - reprezentacje roczników.Wygrała reprezentacja klasy I, drugie miejsce - klasy II, trzecie miejsce - klasy III. Najlepszym zawodnikiem wybrano Kamila Świszczorowskiego, który również otrzymał statuetkę.

8 marca 2013 - DZIEŃ KOBIET

8 marca z okazji Dnia Kobiet, na sali gimnastycznej, grupa uczniów naszego liceum zorganizowała pokaz artystyczny oraz karaoke dla damskiej części szkolnej społeczności.

Po zakończonych występach chłopcy obdarowali dziewczęta tulipanami.

Nad przebiegiem imprezy czuwał p. Andrzej Wysocki.

7 marca 2013 - XIII KONKURS MOJA MAŁA OJCZYZNA

6 marca w naszym liceum odbył się XIII Wojewódzki Konkurs  Krajoznawczy o Regionie Świętokrzyskim "Moja Mała Ojczyzna" organizowany pod patronatem Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach,Prezydenta Kielc, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Kuratora Oświaty oraz Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego.

Organizatorzy - nauczyciele III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi  im. C.K. Norwida w Kielcach:

Anna Banaś

Jadwiga Semaniak

Elżbieta Pruchnicka

Patronat medialny: TVP KIELCE, Radio Kielce, ECHO DNIASponsorzy konkursu:Uniwersytet Jana Kochanowskiego, Wyższa Szkoła Handlowa, Wyższa Szkoła Ekonomii Turystyki i Nauk Społecznych, Wszechnica Świętokrzyska, Poseł RP do Parlamentu Europejskiego Czesław Siekierski, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Starosta Kielecki, Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych  „FART” , Piekarnia „Pod Telegrafem”, Świętokrzyski Związek Badmintona, Trofea Sport Poland Sp. z o.o., Zespół Szkół Prywatnych „Prestiż”Jury:dr Cezary Jastrzębski (Prezes Oddziału Kieleckiego Polskiego Towarzystwa Geograficznego; Uniwersytet im. J. Kochanowskiego w Kielcach)dr Ignacy Janowski (Wszechnica Świętokrzyska)mgr Jarosław Bukowski (pomysłodawca konkursu)Gość specjalny konkursu: prof. Jacek Semaniak - Rektor Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

Laureaci:I miejsce: Martyna Kowal, Patrycja Szymela - ZSP Nr 1 im. Ks. Stanisława Konarskiego w Jędrzejowie II miejsce: Anita Grosicka, Monika Banaś - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica  w Staszowie III miejsce: Łukasz Woś, Przemysław Woś - III LO z Oddz. Integracyjnymi im. C. K. Norwida w KielcachIV miejsce: Olga Golda, Aleksandra Jaskulska -  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Wodzisławiu V miejsce: Aleksandra Woźniak, Aleksander Stempniak - VI LO im. Juliusza Słowackiego  w Kielcach

W trakcie trwania konkursu, na boisku szkolnym grupa uczniów pod okiem p. Andrzeja Wysockiego ułożyła "żywy herb Kielc".

 

 Przeczytaj również artykuł zamieszczony na stronie echodnia.eu - zobacz.

6 marca 2013 - KONKURS PLASTYCZNY MOJA MAŁA OJCZYZNA

6 marca, uczennice: Dagmara Sowa, Anna Królik, Katarzyna Pszczoła, Kurek Dominika, Izabela Mikołajczyk wraz z p. Marią Kaletą i p. Anną Kopczyńską dekorowały salę gimnastyczną na konkurs Moja Mała Ojczyzna.

Za główną dekorację posłużyły prace plastyczne przygotowane przez uczniów klas I i II (z wyjątkiem klasy Id i IIf),na konkurs pod tym samym tytułem: Moja Mała Ojczyzna.

Wszystkie prace zasługują na uznanie. Każda jest wyjątkowa i niepowtarzalna.

Ogłoszenie wyników prac, oraz wręczenie nagród odbędzie się w przyszłym tygodniu, o czym wszyscy zainteresowani zostaną poinformowani.

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za przygotowanie prac a wychowawcom za zmobilizowanie uczniów do udziału w konkursie.

Poniżej prezentujemy prace konkursowe:

4-5 marca 2013 - PRÓBNA MATURA

W dniach 4 - 5 marca 2013 odbyła się w naszym liceum próbna matura z języka polskiego i matematykina poziomie podstawowym. Uczniowie mogli poczuć namiastkę tego, co czeka ich niebawem. :)

Organizatorami akcji byli:

Echo Dnia, Miasto Kielce, Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego oraz Radio Kielce.

6 marca 2013 - VII WIOSENNY TURNIEJ KOSZYKÓWKI CHŁOPCÓW

 Dnia 06.03.2013 w "Hali Legionów" w Kielcach drużyna koszykarzy III L.O. w składzie: Szcześniak Marcin, Strójwąs Karol, Sydoryk Michał, Szyszka Tomasz, Dziedzic Mateusz, Pać Mateusz, Nogaj Jakub i Gaweł Konrad uczestniczyła w VII Wiosennym Turnieju Koszykówki Chłopców organizowanym przez MOSIR Kielce.

Chłopcy niestety zakończyli te rozgrywki na fazie grupowej. opiekun: p. Konrad Luciak

25.02.13 - 01.03.13 - OBÓZ ZIMOWY W KLUSZKOWCACH

W dniach 25.02.2013 - 01.03.2013 odbył się obóz zimowy w Kluszkowcach, w którym uczestniczyliuczniowie trzech kieleckich szkół średnich z III Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Elektrycznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych nr 2.

Uczestnikami obozu z naszego liceum byli:

Jarząbek PatrykWątroba ŁukaszGruszczyński KarolPolut PiotrKołodziej PatrykSłomkiewicz InezŁebek KamilChyb MaciejGóźdź KingaWieczorek KingaChrapkiewicz RadekWoźniak SzymonMajor IwonaMaterek AdriannaKrawczyk NataliaŻelazny DominikSzyszka SzymonBuczyńska AlicjaTrzcińska MartynaOlesiński MichałKubicka KingaRaczyńska Klaudia

Program obozu obejmował naukę jazdy na nartach i snowboardzie dla początkującychoraz doskonalenie techniki jazdy dla grupy zaawansowanej.

Zajęcia odbywały się na stokach w Kluszkowcach i w Jurgowie.

Dodatkowymi atrakcjami było ognisko integracyjne, wyjazd na baseny do hotelu "Solar Spa"oraz zwiedzanie Szczawnicy.

Wieczory umilał wszystkim Szymon Szyszka - uczeń klasy 3b, grając na gitarze i śpiewając ballady.

Na zakończenie obozu zostały zorganizowane zawody w zjeździe slalomem na nartach i snowboardzie.I miejsce w kategorii narty zajęła Kinga Góźdź z III L.O.

II miejsce w kategorii snowboard zajęła Klaudia Raczyńska z III L.O.

Atmosfera na obozie była bardzo sympatyczna, wszyscy uczestnicy świetnie się bawili, a przede wszystkimgrupa początkująca nauczyła się jazdy na nartach.

Pogoda dopisała, pensjonat o dobrym standardzie i smacznymi posiłkami.

 

Organizatorzy zapowiadają, że w przyszłym roku również odbędzie się obóz narciarsko-snowboardowy.

26 luty2013 -KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH

W dniu 26.02.2013r. odbył się w naszej szkole „KONKURS WIEDZY O KRAJACH NIEMIECKOJĘZYCZNYCH”.

Konkurs uwzględniał kulturę, zabytki, geografię, gospodarkę oraz system polityczny Niemiec, Austrii, Szwajcarii oraz Lichtenstein.

Nagrodzeni w konkursie:I miejsce – Patrycja Dulnik z kl. 1eII miejsce – Aleksandra Wawrzyk z kl. 1eIII miejsce – Mariusz Bugajski z kl. 2a                                 Serdecznie gratulujemy !!!

22 luty 2013 - MISTRZOSTWA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W NARCIARSTWIE ALPEJSKIM

22 lutego, na kieleckim Telegrafie odbyły się Mistrzostwa Szkół Ponadgimnazjalnych w Narciarstwie Alpejskim,w których udział wzięła reprezentacja naszego liceum wraz z nauczycielami: p. Andrzejem Krawczyńskimi p. Rafałem Sękowskim.

Skład reprezentacji:

Norbert Dwojewski - numer zawodnika 52

Piotr Polut  - numer zawodnika 50

Radosław Chrapkiewicz  - numer zawodnika 47

Patryk Kołodziej  - numer zawodnika 48

Szymon Woźniak  - numer zawodnika 51

20 luty 2013 - ZAJĘCIA Z EDUKACJI PRAWNEJ

20 lutego 2013 gościem prowadzącym zajęcia z edukacji prawnej w ramach projektu „Świadomy swoich praw obywatel” był notariusz pan Adam Krasowski który poprowadził wykłado prawie spółek oraz prawie zobowiązań - zobacz film.

Wcześniejsze zajęcia miały miejsce w naszej szkole:

- 5 lutego 2013, na których pani Joanna Łozowska,aplikant radcowski 2 roku aplikacji wyjaśniała uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące prawa oraz wyjaśniała różnice i podobieństwa w zawodach prawniczych - oraz 9 stycznia 2013, zajęcia prowadzone przez sędziego sądu rejonowego pana Roberta Opasa, na których można się było zdobyć informacje między innymi o prawach konsumenta oraz o procesie cywilnym.

20 luty 2013 - HARLEM SHAKE ...

Członkowie Norwidowskiej Masakry Rekordów Guinnessa  z III L.O. im C.K.Norwida w Kielcach stworzyli przeróbkę Harlem shake czyli utworu w oryginale nagranego przez Baauera, amerykańskiego producenta muzycznego - zobacz

20 luty 2013 - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR DYREKTORA - spotkanie 3

20 lutego, w hali III L.O. odbyły się kolejne mecze Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły.

KLASY I

W meczu zagrały drużyny klas: 1E i 1B.Zwyciężyła klasa 1E z wynikiem 2:0.

1 set: 25:192 set: 25:23

KLASY II

W meczu zagrały drużyny klas: 2E i 2FG.Zwyciężyła klasa 2E z wynikiem 2:1.

1 set: 25:19 2 set: 20:253 set: 15:7

 

20 luty 2013 - LEKCJA HISTORII

20.02.2013 w 3 L.O. im C.K.Norwida odbyła się nietypowa lekcja historii którą przeprowadzili uczniowie naszej szkoły: Edward Oczkowski i Michał Kwiecień należący do grupy rekonstrukcyjnej  "Jodła".

Zajęcia dotyczyły uzbrojenia oraz umundurowania armii walczących w II wojnie światowej.

Zapraszamy również do obejrzenia filmu wyemitowanego w wiadomościach telewizji NTV Kielce z dnia 20.02.2013 - zobacz.

19 luty 2013 - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR DYREKTORA - spotkanie 2

Dzisiaj odbyły się kolejne mecze Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły.

KLASY I

W meczu zagrały drużyny klas: 1C i 1E.Zwyciężyła klasa 1E z wynikiem 1:2.

1 set: 19:252 set: 22:253 set: 13:15

KLASY II

W meczu zagrały drużyny klas: 2B i 2FG.Zwyciężyła klasa 2B z wynikiem 2:0.

1 set: 25:19 2 set: 25:16

19 luty 2013 - MISTRZOSTWA KIELC W PIŁCE SIATKOWEJ DZIEWCZĄT

Dnia 19 lutego, w hali III L.O. odbył się mecz Szkolnej Ligi Piłki Siatkowej Dziewcząt.W spotkaniu uczestniczyły drużyny: III L.O.im. C.K.Norwida i im. Zespół Szkół Ekonomicznych im.M. Kopernika. Zwyciężyły reprezentantki naszego liceum wynikiem 2:1.Skład drużyny:Katarzyna Karcz - kapitanMonika WolskaDominika KurekMonika JamrożekIzabela OparaAnna KrólikTrener: p. Rafał Sękowski

Asystent trenera: Marta Baran - absolwentka III L.O.

 18 luty 2013 - TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ DZIEWCZĄT O PUCHAR DYREKTORA - spotkanie 1

Dzisiaj, 18 lutego, rozpoczęły się rozgrywki Turnieju Piłki Siatkowej Dziewcząt o Puchar Dyrektora Szkoły.

W pierwszym spotkaniu zagrały drużyny klas: 2B i 2E.Po bardzo zaciętej walce zwyciężyła klasa 2E z wynikiem 2:0.

15 luty 2013 - WALENTYNKOWY TURNIEJ SIATKÓWKI

W piątek 15 lutego w IV LO im. Hanki Sawickiej w Kielcach odbył się IV Walentynkowy Turniej Siatkarskich Mixtów.

Nasza szkolna drużyna prowadzona przez pana Rafała Sękowskiego zajęła w nim III miejsce.

14 luty 2013 - WIZYTA W OŚRODKU DLA OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA

Dnia 14 lutego 2013r. klasa 2d wraz z wychowawczynią p. Marzeną Kmitą po raz pierwszy wybrała się do OŚRODKA WSPARCIA DZIENNEGO DLA OSÓB CHORYCH NA ALZHEIMERA w Kielcach.

Grupa przedstawiła poetycki program walentynkowy wyreżyserowany przez Monikę Żak.Spektakl ukazał różne oblicza miłości i przypomniał, że to uczucie jest w życiu najważniejsze. Uczniowie zostali ciepło przyjęci przez seniorów, a w podziękowaniu za odwiedziny otrzymali podarunek:„czerwone serce” wykonane ich rękoma.

14 luty 2013 - WALENTYNKI

14 lutego 2013, w naszej szkole z okazji Walentynek zorganizowano karaoke.Chętni mogli spróbować swoich sił w śpiewaniu.

Na temat Walentynek, krótkiego wywiadu udzielił redaktorowi gazety.pl, Pan dyrektor Rafał Nowakoraz uczniowie naszej szkoły - zobacz.

 

12 luty 2013 -LAUREATKI KONKURSU HISTORYCZNEGO IPN

Uczennice z naszego liceum znalazły się w gronie laureatów Konkursu Historycznego IPN.

W środę, dnia 6 lutego bieżącego roku, został rozstrzygnięty konkurs historyczny "Polskie Kresy Wschodnie 1921-1944".

Konkurs ten,organizowany przez IPN skierowany był do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych z województwa Świętokrzyskiego.Miał on na celu zainteresowanie uczniów najnowszą historią Kresów Wschodnich II RP ze szczególnym uwzględnieniem II wojny światowej.

Drużyna z naszej szkoły w składzie: Aneta Jasińska, Karolina Tomczyk, Milena Adach, Izabela Rowińska wykonała prezentację multimedialną pt."Trudne sąsiedztwo".

Praca uczennic została wyłoniona spośród 54 prezentacji i znalazła się w gronie 10 laureatów. Nagrodą jest tygodniowy wyjazd do Lwowa i na Ukrainę.

Młodzież do konkursu przygotowywał p.Krzysztof Tomczyk.

8 luty 2013 - TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA III L.O.

8 lutego 2013 na boisku szkolnym III L.O. został rozegrany finałTURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ CHŁOPCÓW O PUCHAR DYREKTORA SZKOŁY.

W turnieju wzięły udział reprezentacje następujących klas: 3A, 2BC i 1A.Po zaciętej rywalizacji I miejsce zajęła drużyna klasy 3A, w skład której wchodzą:Norbert Lichosik,Dawid Maciąg,Mateusz Piec,Tomasz Szyszka,Daniel Detka,Tomasz Tomasik,Karol Kluzek,Paweł Reczyński, Tomasz Sztandera.II miejsce zajęła reprezentacja klasy 2BC a III miejsce - 1B.

Daniel Detka został uznany najlepszym zawodnikiem Turnieju, Damian Kuchta - najlepszym bramkarzem,zaś Michał Zawadzki został najlepszym strzelcem.

Wszyscy zawodnicy otrzymali okolicznościowe medale, zwycięska drużyna - klasa 3A - Puchar Dyrektora Szkoły, zaś najlepsi zawodnicy - pamiątkowe statuetki.

Pogoda była wymarzona, dużo śniegu, lekki mróz i piękne słońce. Wszystkim dopisywał dobry humor i chęć sportowej rywalizacji.

Imprezę umilała muzyka, gorąca herbata i słodki poczęstunek, przygotowany przez organizatorów.

Chłopcy świetnie się bawili i już zapowiedzieli swój udział w przyszłorocznym turnieju.

Pan Andrzej Krawczyński okazał się nie tylko wspaniałym organizatorem, ale również niebanalnym artystą.Sam własnoręcznie przygotował oryginalną piłkę na turniej:

 

Organizatorzy : p. Andrzej Krawczyński i p. Rafał Sękowski.

Poniżej prezentujemy zdjęcie zwycięskiej drużyny - reprezentacji klasy 3A oraz fotki z turnieju:

od lewej - góra: Reczyński Paweł, Maciąg Dawid, Mateusz Piec, Szyszka Tomasz, Sztandera Tomasz, Tomasik Tomasz

od lewej - dół: Lichosik Norbert, Detka Daniel, Karol Kluzek

 

8 luty 2013 - RAJD TURYSTYCZNO - HISTORYCZNY

8 lutego 2013 uczniowie naszego Liceum w składzie: Zarzycki Filip, Brożyna Martyna, Galińska Anna, Biegaj Martyna, Arak Wiktoria, Kłak Sylwia, Pięta Szymon, Głębowski Karol, Cieniek Tomasz, Woźniak Szymon, Dwojewski Norbert, Śnioch Dawid, Góżdż Kinga i Wieczorek Kinga, wraz z opiekunem, p. Konradem Luciakiem, uczestniczyli w rajdzie turystyczno-historycznym którego główną ideą było uczczenie okrągłej 150-letniej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego.

W pięknej, zimowej scenerii Gór Świętokrzyskich a dokładnie w samym ich sercu (trasa przebiegała z Huty Szklanej do Nowej Słupi przez klasztor na Świętym Krzyżu) uczniowie pod okiem przewodnika zagłębiali się w historie tego miejsca a w szczególności walk powstańczych które w tych okolicach odbywały się w 1863 roku. Mogli także wykazać się aktywnością fizyczną przemierzając zasypany śniegiem szlak Drogi Królewskiej jak również podziwiać walory krajoznawcze naszej Małej Ojczyzny i poznawać cenne informacje dotyczące tego regionu.

Punktem kulminacyjnym było ognisko "Powstańcze" w Centrum Archeologiczno-Kulturowym w Nowej Słupi z posiłkiem jakim niegdyś sycili się w żołnierze - pyszna pajda swojskiego chleba z plastrem słoniny. Przypomnijmy, że warunki niegdyś były "nieco trudniejsze" i z pełnym szacunkiem należy wspominać trud i poświęcenie ludzi którzy niegdyś walczyli o naszą niepodległość.

Następnie w Zespole Szkół uczniowie zjedli pyszny obiad i odbyło się zakończenie z konkursami. I miejsce w konkursie wiedzy o Powstaniu Styczniowym zajął Filip Zarzycki z klasy III d, a w konkursie plastycznym wyróżnione zostały uczennice: Arak Wiktoria, Biegaj Martyna i Kłak Sylwia z klasy Id.

W imprezie brało udział ok. 200 osób ze szkół z całego województwa Świętokrzyskiego, przybyli do nas nawet uczniowie z woj. Mazowieckiego. opiekun: p.Konrad Luciak

7 luty 2013 - AWANS KOSZYKARZY

7 lutego 2013 zawodnicy drużyny koszykówki chłopców w składzie: Szcześniak Marcin, Szyszka Tomasz, Dziedzic Mateusz, Strójwąs Karol, Majewski Wojciech, Sydoryk Michał rozegrali ostatni mecz fazy grupowej o Mistrzostwo Kielc.

Mimo minimalnej przegranej 27-26 z drużyną IV L.O.im. Hanki Sawickiej awansowali do rozgrywek finałowych gdzie zmierzą się z pięcioma najlepszymi drużynami poszczególnych grup.

Gratulacje dla drużyny !!! opiekun: p.Konrad Luciak

5 luty 2013 - ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU "SERFUJĘ, - SZANUJĘ,"

W dniu 5.02.2013r. w siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. E. Lipińskiego w Kielcach odbyło się rozstrzygnięcie konkursu „Serfuję szanuję”. Konkurs towarzyszył obchodom II Świętokrzyskiego Dnia Bezpiecznego Internetu. Celem konkursu było uświadomienie zagrożeń, jakie wiążą się z użytkowaniem Internetu, kształcenie umiejętności bezpiecznego korzystania z jego zasobów oraz upowszechnienie idei poszanowania praw autorskich i ochrony danych osobowych w sieci.

Wzięli w nim udział uczniowie naszej szkoły z klasy IB – Daria Kukulska, Anna Nowak, Rafał Kołodziejczyk i Norbert Błaszczyk pod opieką p.Iwony Kruk i p.Andrzeja Wysockiego, którzy zajęli III miejsce w kategorii „Film” dla szkół ponadgimnazjalnych.

Zobacz również:

Echo Dnia 05.02.2013

Echo Dnia 06.02.2013

ITV Kielce

1 luty 2013 - STUDNIÓWKA 2013

W piątek, 1 lutego swój bal studniówkowy miała młodzież naszego liceum.

Polonez, skomponowany przez Wojciecha Kilara rozbrzmiał dokładnie o godzinie 20.00.

Uczniowie podzieleni byli na dwie grupy taneczne, pierwszą z nich poprowadził Dyrektor Szkoły Rafał Nowak wraz z uczennicą Michaliną Wychowaniec, drugą zaś zastępca Dyrektora p. Andrzej Zdeb z Wiktorią Baran.

Choreografia została przygotowana przez nauczycieli WF: p. Rafała Sękowskiego i p. Konrada Luciaka.

Zabawa trwała do białego rana, tańce, rozmowy, śpiewy...Niestety, wszystko co dobre szybko się kończy. Teraz została już tylko nauka do matury i piękne wspomnienia.

Zobacz więcej na: www.e-vive.pl

www.echodnia.eu

 

31 stycznia - FINAŁ KONKURSU PLASTYCZNEGO „Zareklamuj swoją szkolną bibliotekę”

158 prac, 48 laureatów i 7 członków w jury. Liczby te odnoszą się do międzyszkolnego konkursu, mającego na celu propagowanie wśród młodzieży czytelnictwa. Zorganizowano go w ramach Międzynarodowego Miesiąca Bibliotek Szkolnych, którym jest październik. W tym miesiącu czworo uczniów z naszej szkoły brało udział w warsztatach prowadzonych w Muzeum Narodowym przez p. Artura Ptaka, pracownika Muzeum.  Uczestnicy mieli za zadanie zaprojektować dowolną techniką plakat pod hasłem "Zareklamuj swoją szkolną bibliotekę" oraz "Zareklamuj czytelnię Muzeum Narodowego".

Na samą ideę wpadła p. Maria Skup, prezes Rady Oddziału Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich w Kielcach, a przy okazji bibliotekarka naszej szkolnej czytelni. W konkursie licznie wzięła udział młodzież z Kielc i województwa. Rozdanie nagród odbyło się dnia 10 stycznia 2013 roku w Sali Portretowej Muzeum Narodowego w Kielcach.  Jako jedna z laureatek również zostałam zaproszona na tę uroczystość. Przejęta i zestresowana dotarłam na miejsce przed czasem. Razem z moją koleżanką, Iwoną Major, pełniącą rolę fotografa czekałyśmy cierpliwie do godziny 12.Po wejściu do Sali Portretowej pierwsze co rzuciło się w oczy to niezliczona ilość nagród, głównie w postaci przepięknych książek. Ufundowane zostały one przez Muzeum Narodowe w Kielcach, Towarzystwo Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół Polskich i Świętokrzyski Urząd Marszałkowski.  Uczestnicy patrzyli z zaciekawieniem również na tajemnicze białe pudełka, w których znajdowały się urocze ozdoby na biurko.Prace zostały podzielone według czterech kategorii: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz plakaty przygotowane pod kątem czytelni Muzeum Narodowego. Duża ich ilość zdobyła swoją pomysłowością i niebanalnością wyróżnienie. Na uwagę zasłużyły sobie zwłaszcza prace najmłodszych uczestników. Ich kreatywność i świeże spojrzenie na temat niewątpliwie zdobyły uznanie jury. Niezmiernie cieszący jest fakt tak dużego zainteresowania promowaniem czytelnictwa u młodzieży. Wielu uczestników zastanawiało się, czemu niektóre kategorie nie mają 1-szego miejsca. Już na wstępie zagadka została rozwiana przez panią Marię Skup. Otóż na konkurs wpłynęło wiele pięknych prac, których jedynym mankamentem był brak zasadniczego elementu plakatu- napisu. Nie przeszkodziło to jednak ani trochę laureatom w cieszeniu się swoimi nagrodami. Ekscytującą okazała się informacja, że nagrodzone plakaty będą eksponowane m.in. w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach i w wielu bibliotekach szkolnych naszego regionu. Pierwsze miejsca zajęły w kategorii szkół podstawowych Julia Chwalińska oraz Katarzyna Ozimek a także w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Natalia Januchta.Nagrodę Grand Prix przyznano niezwykle młodemu i utalentowanemu chłopcu, Cyprianowi Paprosowi w kategorii szkół podstawowych. Interesująca gra słowna wywarła ogromne wrażenie na jury, podobnie jak na pozostałych laureatach.

Prawdę mówiąc, nie przypuszczałam, że znajdę się w gronie laureatów. Myślałam dość długo nad swoją pracą, lecz w końcu uznałam, że najlepiej będzie zrobić ją tradycyjnie - ołówkiem. Ponadto, chciałam zawrzeć w jak najmniejszej formie jak największą ilość informacji, skutkiem czego był dość skromny czarny napis. Jednakże jury doceniło to, iż w swojej pracy zawarłam główne hasło "Biblioteki szkolne, jako klucz do przeszłości, teraźniejszości i przyszłości". Wykorzystałam w tym celu trzy różne czcionki, obrazujące te epoki. Zaowocowało to II miejscem w kategorii szkół ponadgimnazjalnych, z czego się ogromnie cieszę.

Cała atmosfera spotkania była niesamowicie uroczysta, przy tym jednak bardzo lekka i żywiołowa. Spora w tym zasługa była prowadzących "galę" pań: pani Marii Skup oraz pani Sylwii Rybackiej z Działu Edukacji Muzeum Narodowego, które ubarwiały spotkanie swoimi cennymi uwagami. Całości dopełniała sceneria. Można było odnieść wrażenie, jakby sami biskupi krakowscy przypatrywali się laureatom ze swych portretów. Miejmy nadzieję, że w przyszłych latach będziemy świadkami jeszcze wielu podobnych wydarzeń.Adrianna Materek - klasa II f

 

13 stycznia 2013 - XXI FINAŁ WIELKIEJ ORKIESTRY ŚWIĄTECZNEJ POMOCY

13 stycznia 2013 odbył się XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Po raz drugi  nasza szkolna społeczność włączyła się do tej akcji. Udało nam się pobić rekord! Dzięki wspaniałej pracy 46 wolontariuszy 3LO zebraliśmy 11.072,39 zł. Wspólnie bawiliśmy się na Placu Artystów przygotowując się do bicia Rekordu Guinnessa.

Organizator i koordynator akcji: p. Monika Hyb wraz z pomocą uczennic Marty Jaskólskiej, Pauliny Bielawskiej oraz Justyny Blicharskiej.

Część artystyczna: p. Andrzej Wysocki. 

Wywiad na YouTube - zobacz.

 

21 grudnia 2012 - WIGILIA SZKOLNA 21 grudnia w naszej szkole odbyły się wigilie klasowe oraz uroczysta wigilia szkolna przygotowanaprzez młodzież III LO pod kierunkiem p. Małgorzaty Zaporskiej.Wystąpili również uczniowie przygotowani przez p. Jolatnę Herman.

Jak co roku przybyli zaproszeni goście. Proboszcz parafii pw. Świętego Krzyża rozpoczął uroczystość po krótkim powitaniu zebranych przez dyrektora szkoły, p. Rafała Nowaka.

Przepiękną dekorację sali gimnastycznej przygotowały p. Maria Kaleta i p. Anna Kopczyńska, oczywiście z pomocą uczniów. Szczególne podziękowania należą się Wioli Snoch i Anecie Paluch z klasy 2e.

Wigilie klasowe:

Wigilia szkolna:

Dekoracja sali:

 

17.12.2012 - IV ŚWIĘTOKRZYSKI KONKURS POEZJI W JĘZYKU ANGIELSKIM

Dnia 17.12.2012 reprezentanci naszej szkoły wzięli udział w IV Świętokrzyskim Konkursie Poezji w języku angielskim organizowanym przez: Świętokrzyskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Pearson Longman oraz Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Kielcach.

Konkurs odbył się w siedzibie Biblioteki Wojewódzkiej. Uczniowie III L.O. zaprezentowali następujące wiersze:

Maciej Gończ - "The sick rose" by W. Blake, "Snake" by E. DickinsonMilena Rot - Sonnet XVIII i 116 by W. ShakespeareKarolina Piechota - 'Remember' "Passing and glassing" by C.G. RossettiSylwia Strójwąs - "She walks in beaty' She will go no more a roving' by G.Byron

Podbili oni serca komisji: I miejsce zajęła Sylwia Strójwąs - uczennica klasy 2F II miejsce należało do Mileny Rot z klasy 3GSkładam serdeczne podziękowania uczniom i nauczycielom za przygotowanie uczniów do konkursu.Katarzyna Kobiec

Autor tekstu: p. Katarzyna Kobiec

 

 

15-16.12.2012 - NORWID MIASTU

W dniach: 15 i 16 grudnia 2012 roku III L.O. wzięło udział w, zorganizowanym przez Urząd Miasta w Kielcach, Jarmarku Bożonarodzeniowym.

W naszej ofercie znalazło się i coś dla ciała, i coś dla ducha. Młodzież przygotowała ozdoby choinkowe, stroiki i barwne choinki, między innymi - z makaronu, a także upiekła wspaniałe ciasta, ciasteczka oraz inne pyszności.  Ponadto zaprezentowaliśmy kieleckiej publiczności dwa programy artystyczne.

W sobotę, pod kierunkiem pani Jolanty Herman, w koncercie kolęd i pastorałek wystąpili:1.    Uczniowie klasy 1a – Bartłomiej Kotarski, Adam Kulik, Bartłomiej Piróg;2.    Uczniowie klasy 1b – Diana Kukulska, Patrycja Trzpiot, Rafał Kołodziejczyk, Bartosz Łasiński;3.    Uczniowie klasy 1c – Joanna Stolarczyk, Michał Lisowski;4.    Uczeń klasy  1e – Karol Czajkowski;5.    Uczennica klasy 2c – Laurencja Nowacka;6.    Uczennice klasy 2d – Monika Żak, Milena Adach, Izabela Rówińska, Joanna Stokowiec;7.    Uczniowie klasy 3d – Joanna Orkisz, Kamil Markowski;8.    Uczennica klasy 3f – Alicja Bisaga;9.    Uczennica klasy 3g – Milena Rot.

W niedzielę z kolei kielczanie mogli obejrzeć autorskie widowisko „Betlejem jest w nas”, opracowane pod okiem pani Elżbiety Pruchnickiej.W kiermaszu produktów świątecznych wzięły udział klasy: I a, I b, I c, I e, I g, II a, II b, II c, II d, II f, II g, III c i III f.

W organizację naszego uczestnictwa w Jarmarku, jak również w samą sprzedaż towarów włączyli się, oczywiście, nauczyciele: p.Jagoda Semaniak, p. Marta Kurkiewicz, p. Iwona Kruk, p. Monika Kowalczyk, p. Justyna Kukułka, p. Jolanta Herman, p. Joanna Świąder, p. Agnieszka Woźnicka, p. Agnieszka Bagińska – Juszczak, p. Laura Cedro, p. Anna Bąblewska – Pastuszka, p. Małgorzata Szlachcińska, p. Elżbieta Pruchnicka, p. Justyna Kopycińska, p. Maria Kaleta, p. Joanna Kwiecień, p. Marzena Kmita, p. Ewa Kałuża, p. Aleksandra Wojda, p. Marco Fontana, p. Krzysztof Tomczyk, p. Krzysztof Arendarski, p. Rajmund Pisarek, p. Jan Gierszewski i p. Piotr Dąbrowski. Szczególne podziękowania należą się panu profesorowi Andrzejowi Krawczyńskiemu, który wykonywał, obok pani Justyny Kopycińskiej, najważniejsze logistycznie zadania, czyli pełnił rolę dostawcy i „montera” naszego stoiska.

Organizacją i koordynacją przedsięwzięcia zajmowały się opiekunki Samorządu Uczniowskiego: p. Justyna Kopycińska i p. Elżbieta Pruchnicka.

Czytaj więcej na:

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć:  Sobota ...

 

Niedziela ...

 

 14.12.2012 - ŚWIĄTECZNY TURNIEJ GIER SPORTOWYCH

Dnia 14 grudnia odbył się Świąteczny Turniej Gier Sportowych, zorganizowany przez nauczycieli WF.

Młodzież rywalizowała między sobą w grupach wiekowych w następujących dyscyplinach:pika nożna, siatkówka i koszykówka.

Atrakcją imprezy był mecz koszykarzy UMCS- u z reprezentacją nauczycieli i reprezentacją młodzieży a także pokaz walki judo z elementami samoobrony, w wykonaniu p. Rafała Sękowskiego i ucznia naszego liceum. Przerywnikami między konkurencjami były pokazy tańca.