Image
Image
Image
Image
Image

NORWID dołącza do Ruchu Budzących się Szkół!

Ruch Budzących Się Szkół to ruch wszystkich rodzajów szkół w tym szkół państwowych,
które działając w zgodnie z Ustawą o systemie oświaty pragnie podnosić jakość kształcenia
w oparciu o rozwój dobrych relacji oraz odkryć w zakresie neurodydaktyki.

Artykuł 44 b Ustawy mówi o tym, że ocenianie uczniów ma przede wszystkim funkcję wspierającą (ocenianie ma na celu przede wszystkim: ROZPOZNAWANIE postępów uczniów, INFORMOWANIE ucznia o poziomie jego osiągnięć, udzielanie uczniowi POMOCY, oraz wskazówek do SAMODZIELNEGO planowania WLASNEGO ROZWOJU oraz MOTYWOWANIE go dalszych postępów w nauce i zachowaniu).
Prawo oświatowe zgadza się w tym punkcie z najnowszymi odkryciami neurodydaktyki, które podkreślają negatywny wpływ stresu na proces uczenia oraz to, że uczenie się przede wszystkim działanie, za które uczeń powinien wziąć odpowiedzialność.

Dlatego wychodząc na przeciw potrzebom uczniów naszej szkoły, która jest szkołą integracyjną w tym roku szkolnym wyznaczyliśmy sobie następującą misję oraz dwa cele.
Opierając się na misji III LO , wpisanej w Statut szkoły , pomagamy naszym uczniom w budowaniu wiary we własne możliwości , wspierając ich i obdarzając zaufaniem .
Pierwszy z naszych to tzw "metoda zielonego długopisu", dzięki której nauczyciel podkreślając to co uczeń napisał w swojej pracy dobrze wzmacnia jego pewność siebie i wiarę we własne możliwości, a następnie używając elementów oceniania kształtującego udziela mu informacji zwrotnej co do popełnionych błędów.
Drugi cel to propozycja oceny "JN" czyli "jeszcze nie" dla uczniów, którzy otrzymali ocenę niedostateczną i wyrażają chęć poprawy. Dając uczniowi możliwość zdecydowania o poprawie oceny chcemy aby to uczeń świadomie odpowiedział sobie na pytanie dlaczego otrzymał słabą ocenę i co może zrobić aby ją poprawić.

Koordynator szkolny: p. Katarzyna Pelc

Budzący się Norwid

czytaj więcej...

W nadchodzącym roku szkolnym 2022/23 sześć nauczycielek naszej szkoły (język angielki, język polski, geografia i historia) podjęło wspólną decyzję o wprowadzeniu do swojej praktyki zawodowej tzw " spotkań trójstronnych". Idea ta polega na wspólnej rozmowie między uczniem, jego rodzicem i nauczycielem w przypadku problemów przedmiotowych lub wychowawczych. Uważamy, że ten sposób rozmawiania z uczestnictwem trzech zainteresowanych stron sprzyja otwartości na własne potrzeby, szczerości oraz prowadzi do szybszego i przyjaznego rozwiązania problemów. Szczególnie zależy nam na tym, aby uczeń sam mógł odnieść się i wytłumaczyć zaistniały problem, nie miał poczucia zagrożenia, że rozmawia się za jego plecami i tym samym dostał szansę na wzięcie większej odpowiedzialności za własny proces uczenia się.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image