Image
Image
Image
Image
Image

Aktualności

Wizyta projektowa na Islandii w dniach 10-15 września 2023.

W ramach projektu "Connected Learning " dniach 10-15 wrzesnia odbyło się kolejne spotkanie nauczycielek i edukatorek że szkół oraz organizacji partnerskich ,w tym nauczycielek z naszej szkoły. W czasie wizyty w szkole na Islandii uczestniczki dopracowywaly istniejące moduły tematyczne, planowały nowe oraz uczyły się obslugi nowych narzędzi cyfrowych, w tym Metaverse. Zaplanowana również pierwsze prace dotyczące osteczniego produktu naszego projektu czyli specjalnego kursu dla nauczycieli wyjaśniającego podstawy metodologii Connected Learning.
 

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61

fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image