Image
Image
Image
Image
Image

Aktualności

Harmonogram pracy szkoły w roku szkolny 2023/2024

04.09.23r.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

12.09.23r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

12.09.23r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00

18 .09.23r.                  

Msza Św. Inaugurująca nowy rok szkolny g. 8.00

20-21.09.23r

Obóz integracyjny klas I

22.09.23r.

Ślubowanie klas I

13.10.23r.

Zebranie Rady Pedagogicznej z okazji Dnia KEN

14.11.23r

Zebranie Rady Pedagogicznej

14.11.23r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00

(zagrożenia ocenami niedostatecznymi na I półrocze klas IV)

Do 08.12.23r

Wystawienie propozycji wszystkich ocen śródrocznych dla klas IV

15.12.23r.

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas IV

18.12.23r.

Rada klasyfikacyjna za pierwsze półrocze klas IV

19.12.23r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00

(zagrożenia ocenami niedostatecznymi na I półrocze dla klas I; II;III)

22.12.23r.

Wigilia Szkolna

Do 19.01.24r

Wystawienie propozycji wszystkich ocen śródrocznych dla klas I; II; III

26.01.24r.

Wystawienie ocen śródrocznych dla klas I; II; III

29.01.24r.

Rada klasyfikacyjna za pierwsze półrocze klas I; II;III

31.01.24r.

Rada plenarna za pierwsze półrocze

31.01.24r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00

(za pierwsze półrocze)

19.03.24r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

19.03.24r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00

(zagrożenia ocenami niedostatecznymi dla klas IV )

Do 12.04.24r

Wystawienie propozycji wszystkich ocen końcowych kl.IV

19.04.24r.

Wystawienie ocen końcoworocznych kl. IV

22.04.24r.

Rada klasyfikacyjna klas IV

23.04.24r.

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

24.04.24r.

Rada plenarna klas IV

26.04.24r.

Zakończenie zajęć klas IV

21.05.24r.

Zebranie Rady Pedagogicznej

21.05.24r.

Dzień Otwartej Szkoły godz. 17.00                                                

 (zagrożenia ocenami niedostatecznymi dla klas I; II; III)

Do 07.06.24r

Wystawienie propozycji wszystkich ocen końcowych dla klas I; II; III

14.06.24r.

Wystawienie ocen końcoworocznych kl. I; II; III

17.06.24r.

Rada klasyfikacyjna klas I; II; III

18.06.24r.

Egzaminy sprawdzające i klasyfikacyjne

19.06.24r.

Rada plenarna klas I; II; III

21.06.24r.

Zakończenie zajęć edukacyjnych w roku szkolnym 2023/2024

 

Zmiana planu : 29.01.2024r. ; 06.05.2024r. ; 27.05.2024

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61
fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image