Image
Image
Image
Image

Aktualności

Projekt EOG

Projekt EOG"Międzynarodowa i miedzykulturowa współpraca uczniów szkół średnich online rozwijająca umiejętności 21 wieku "-testowanie dwóch pierwszych modułów do uczenia w formie hybrydowej i blended learning.

Przez dwa kolejne tygodnie po feriach niektóre klasy Pań Marzeny Kmity, Anny Rzepy i Katarzyny Pelc testują dwa pierwsze moduły pt “Jedzenie”| i “Kultura”. Moduły te są skorelowane z polską podstawą kształcenia dla języka angielskiego a jednocześnie stwarzają możliwości rozwoju licznych kompetencji(zarówno podstawowych jak i przekrojowych)-językowej,cyfrowej, 4K(kreatywności, kooperacji komunikacji,krytycznego myślenia). Praca jest wykonywana w grupach międzynarodowych i jest oparta na różnych metodach projektowych i inquiry-based learning.Uczniowie wykorzystują liczne narzędzia cyfrowe np nagrywając podcasty na temat obejrzanego filmu, udzielają sobie informacji zwrotnej czy tworzą książki cyfrowe. Moduły stworzyli nauczyciele z Polski (w tym z naszej szkoły) oraz Islandii. Po zakończeniu fazy testowania będą one dostępne dla uczniów z całego świata.

III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
IM. CYPRIANA KAMILA NORWIDA W KIELCACH

ul. Jagiellońska 4
25-613 Kielce


tel. 41 367 61 61
fax 41 367 69 19


sekretariat: 3lo@3lo.kielce.pl
dyrektor szkoły: dyrektor@3lo.kielce.eu


Polityka plików cookies
Deklaracja dostępności
RODO


 

Image